Australiens regering vill införa hårdare tag mot vaccin-motståndare.
Australiens regering vill införa hårdare tag mot vaccin-motståndare.

Föräldrar i Australien som väljer att inte vaccinera sina barn kommer att förlora bidrag på upp till drygt 100.000 kronor per år och barn.

Nu tar Australien tuffare tag mot landets vaccin-motståndare. Enligt ett nytt förslag som premiärminister Tony Abott presenterat, ska föräldrar som vägrar att vaccinera sina barn bli av med sitt socialbidrag. Förslaget väntas slå hårt mot tusentals familjer som är beroende av statnes hjälp. Vägrande föräldrar kan nämligen förlora uppemot 11 000 australienska dollar, omkring 100 000 svenska kronor per år och barn.

I dag räcker det med att ha medicinska eller religiösa invändningar för att slippa vaccinera sina barn. Om man är vapenvägrare slipper man också undan. Det vill Tony Abott ändra på.

– Valet att inte vaccinera sitt barn saknar stöd i den medicinska forskningen, därför ska inte heller skattebetalare genom bidrag, stödja detta, säger han enligt CNN.

Från och med januari 2016 kommer undantagsregeln för vapenvägrare att tas bort. Antalet barn som inte är vaccinerade ökar i Australien. Regeringen uppskattar att mer än 39 000 barn under sju års ålder är ovaccinerade och saknar därmed grundläggande skydd mot mässling och andra vanliga sjukdomar.

Det finns en utbredd rädsla och misstro mot vaccination och vissa föräldrar tror att vaccinationssprutorna kan orsaka autism, en teori som tillbakavisats av flera  forskare och läkare .

Det australiska hälsodepartementet rekommenderar  vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund, rotavirus, pneumokocker, hepatit B, meningokocker typ C, HPV, stelkramp, polio och Hib (Haemophilus influenzae typ b).

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset