Att försöka vara perfekt får ofta motsatt effekt för förstagångsföräldrar, enligt ny undersökning.

Föräldrar till nyfödda har svårare att hitta sin nya roll om de upplever krav från omgivningen att de ska vara "perfekta". Det visar en undersökning som presenteras i kommande nummer av tidskriften Personality and Individual Differences och som Science Daily tagit del av.

I testet fick 180 amerikanska par, som var i slutskedet av sin första graviditet, svara på frågor om sina egna och andras krav på att de ska vara perfekta föräldrar. Frågorna följdes upp när barnen var tre månader gamla.

Frågorna var av typen "De flesta människor förväntar sig att jag ska vara en perfekt förälder" och "Jag måste alltid vara en framgångsrik förälder".
 
Både mammor och pappor som upplevde en stor press från omgivningen var mer stressade och mindre nöjda med sig själva som föräldrar, men i synnerhet kvinnorna.
– De hade inte samma självförtroende när det gällde sitt föräldraskap, säger Sarah Schoppe-Sullivan, en av medförfattarna till studien och forskare i familjevetenskap och mänsklig utveckling vid universitetet i Ohio.
 
Det fanns också en koppling mellan höga inre krav och hur de sedan klarade sitt föräldraskap. Men här fanns en större genusskillnad. De män som som satsade på att bli den perfekta föräldern lyckades bättre än snittet i sitt föräldraskap. För kvinnor hade det inte odelat positiv effekt – dessa mammor var mer stressade och kände sig mindre lyckade när de väl fått sitt barn. 
 
Vad skillnaden mellan könen beror på kan forskarna bara spekulera i. Schoppe-Sullivan tror att de lägre förväntningarna på pappor som en möjlig förklaring.
– Män i vårt samhälle förväntas generellt inte ta samma ansvar för barnen. De kan själva ha dessa krav, men de är inte lika svåra att leva upp till som för mammorna, säger hon.
 
Studien är en del av ett större projekt, The New Parents Project, som delfinansieras av amerikanska myndigheter. Resultaten har  publicerats online i Personality and Individual Differences och kommer senare att publiceras i pappersupplagan av tidningen.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset