Det byggs för få bostäder för äldre i landets kommuner. Arkivbild.
Det byggs för få bostäder för äldre i landets kommuner. Arkivbild.

Det byggs för få bostäder för äldre. Av landets 290 kommuner bedömer 109 att de har ett underskott på särskilt boende för äldre, enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät.

Även Pensionärernas riksorganisation (PRO) anser att det byggs för lite bostäder, rapporterar tidningen Hem & Hyra. Det närmaste året beräknas 5 000 särskilda bostäder för äldre färdigställas i landets kommuner. Men fram till år 2030 behövs 350 000 nya äldrebostäder, enligt en undersökning som gjorts av PRO.

Flyttfrekvensen för äldre är redan mycket låg och det bristfälliga utbudet riskerar att skapa ytterligare inlåsningseffekter på bostadsmarknaden, uppger Boverket i sin rapport.

– Det ger återverkningar på alla, både gamla och unga, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg till Hem & Hyra.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset