Antalet EU-migranter som kommer till Stockholm ökar hela tiden, samtidigt som få stockholmare skänker pengar. Metro frågade därför politikerna om hur de vill hjälpa tiggarna ur sin situation.

TT.

Så vill de olika partierna hjälpa EU-migranterna i Stockholm.

En majoritet av stockholmarna har inte skänkt en krona till en tiggare under det senaste året, trots att de någon gång passerat en. Det visar en undersökning som Yougov gjort på uppdrag av Metro. Samtidigt ökar hela tiden antalet EU-medborgare som kommer till Stockholm, säger Veronica Wolgast Karlberg, projektledare på socialförvaltningen Stockholms stad.

– De siffror som jag får från vårt EU-team, som bara jobbar med den målgruppen, säger att det rör sig om ett 50-tal boplatser och att de haft kontakt med cirka 600 personer. Men det är en väldigt ungefärlig siffra. Det är en extremt rörlig grupp och finns ett stort mörkertal.

►LÄS MER: Nej, tiggarna styrs inte av kriminella ligor

Att sia om EU-migranternas livssituation här är svårt, menar Wolgast Karlberg. Även om man givetvis kan anta att den är tuff för många.
 
– Det är en väldigt stor grupp så jag kan nästan inte svara på det. En del kan säkert ordna ett boende på något sätt, vilka då inte syns på samma sätt som de på gatorna. Men det som både du och jag kan se är att det inte är en enkel, utan en vänligt utsatt situation, för de som bor på gatan.

►LÄS MER: Massavhysning av tiggare på Sergels Torg

Metro har ringt upp förtroendevalda i Stockholm stads kommunfullmäktige och ställt frågan:

Hur vill ni göra situationen bättre för EU-migranterna i Stockholm stad?

Vänsterpartiet

Jackie Nylander (V), ersättare i socialnämnden:

”En fördubbling av platserna på härbärget Vinternatt, fortsatt stöd för Stadsmissionens verksamhet Crossroads och utökat stöd till dagverksamheter drivna av ideella organisationer. Hatbrott kan aldrig accepteras och alla som befinner sig i Stockholm ska kunna känna sig trygga. I strategin ingår att staden utökar sitt samarbete med polisen i de här frågorna. Den långsiktiga strategin ska rymma både insatser i Stockholm och försök att förbättra villkoren i de fattiga EU-medborgarnas hemländer”.

Socialdemokraterna

Karin Gustafsson (S), biträdande finansborgarråd:

”Grundproblematiken finns i dessa personers hemländer, där fattigdom och diskriminering måste bekämpas. Där måste regeringen via EU ta sitt ansvar. Det vi kan göra i Stockholm är att bistå med fler sängplatser på våra härbärgen, där har också den nya majoriteten utökat antal platser. Frivilligorganisationer i staden gör ett viktigt arbete och tar ett stort ansvar, från stadens sida har vi ett nära samarbete med dessa organisationer för att stötta dom i sitt arbete”.

Miljöpartiet

Ewa Larsson (MP), socialborgarråd:

”Fattigdom och diskriminering ligger bakom att utsatta människor från EU-länder söker sig hit för försörjning. Staden utvecklar därför samarbete med frivilligorganisationer som gör insatser i dessa personers hemländer. I Stockholm har antalet platser på härbärgen fördubblats och det finns nu tillgång till tolk och evakueringslokal när polisen gör avhysningar”.

Folkpartiet

Lotta Edholm (FP), gruppledare:

”Den enda långsiktiga lösningen är att hemländerna, framför allt Rumänien och Bulgarien, tar sitt sociala ansvar och garanterar sina medborgare grundläggande sociala rättigheter. Stockholms stad ska fortsätta tillhandahålla akuta boendelösningar såsom Vinternatt till EU-migranter, och arbeta för fler vägar in på arbetsmarknaden. Vi vill försöka använda EU-pengar till jobbskapande projekt”.

Centerpartiet

Stina Bengtsson (C), gruppledare i socialnämnden:

Många kommer från Rumänien och Bulgarien tillhör samhällets mest diskriminerade och marginaliserade grupper. Viktigt är därför att vi sätter hård press på hemländerna. Den situation som uppkommer här i Sverige kräver att vi ger fler möjligheter till tak över huvudet, tar del av de EU-medel som finns på området, skapar enklare system för möjligheter till sysselsättning samt gör det enklare för organisationer att hjälpa genom exempelvis föreningsstöd och lokaler.

Moderaterna

Anna König Jerlmyr (M), gruppledare:

”Vi vill ge tillfälligt stöd genom härbärgesplatser och medel till frivilligorganisationer, men också påverka Rumänien så att deras medborgare får utbildning och jobb. Det mest akuta problemet just nu är de boplatser som byggts upp. Vi vill därför att kommunen ska få fler verktyg att genomföra avhysningar och förhindra nya boplatser. Vi tittar även på lösningar tillsammans med Svenska kyrkan. Det skulle kunna vara en produkt, som ett armband, som de kan producera i sina hemländer. Det skulle både skapa arbetstillfällen, ekonomi och möjlighet för migranterna att vistas i sina hemländer”.

Kristdemokraterna

Erik Slottner (KD), gruppledare:

”Den långsiktiga lösningen finns i hemländerna. EU måste bistå i arbetet med att bygga upp socialtjänsten i fattiga EU-länder. Stockholm kan skaffa vänorter och därmed bidra till att skapa fungerande samhällen. Sverige behöver även nationella riktlinjer för arbetet med fattiga EU-medborgare. Vi delar inte majoritetens uppfattning att avhysningar ska undvikas. Samma lagar och regler ska gälla för alla. Avhysning av olagliga bosättningar drar ofta ut på tiden och behöver effektiviseras”.

Sverigedemokraterna

Maria Danielsson (SD), gruppledare:

”Vi önskar stärka stadens ordningsstadgar och inför tiggeriförbud i Stockholms stad. Vi ser inte att vi hjälper extremt fattiga människor genom att fortsätta låta dem tigga på stadens gator. Varför vi inte heller ser att ökade anslag för tillfälliga boende ger en långsiktig förbättring för Europas allra fattigaste. Det som kan göra skillnad för EU-migranter är olika hjälpinsatser och informationsutbyte i de länder som har extrem segregation av sina fattiga, främst romer”.

Feministiskt Initiativ

Sissela Nordling Blanco (FI), gruppledare:

”I den nya majoriteten arbetar vi nu med att få fram långsiktiga lösningar för att erbjuda en värdig tillvaro. FI vill att kommunerna ska följa socialtjänstlagen 2 kap 1 § och 4 kap 1 § så som de är avsedda, vilket ger utsatta EU-medborgare rätt till bistånd, upp till och med skälig levnadsnivå, på samma villkor som för andra och därmed då att EU-medborgare ska omfattas av tak över huvudet- garantin”.

Samtliga partier är invalda i Stockholms stads kommunfullmäktige. Frågan lyder: Hur vill ni göra situationen bättre för EU-migranterna i Stockholm stad?

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset