Striden om toppstudenterna är tuff för företagen. Och för att håva in dem har vissa nu börjat haffa studenter på universiteten.
– Självklart får man ett försprång, säger ambassadören Nathalie Jonsson. 


För tredje året i rad har Microsoft och HP sökt studenter till ett gemensamt ambassadörprogram, med fokus på att de ska sprida kännedom om deras varumärke på universiteten. Något som, enligt Johnny Kroneld, marknadschef för HP:s konsumentprodukter, gynnar dem inför eventuella traineetjänster. 
– Det är en väldigt bra inkörsport. Genom jobbet som ambassadör får de en bra inblick i företaget, har möjlighet att nätverka och träffa HR-avdelningen. Ungefär hälften av våra ambassadörer blir på något sätt kvar inom företaget, säger han. 

En av de studenter som är mitt uppe i Microsoft och HP:s ambassadörsprogram är Nathalie Jonsson. Hon ser på jobbet just som en potentiell väg in i gräddan på något av företagen. 
– Det är drömmen, eftersom båda företagen tillhör de stora i branschen. Självklart får man även ett försprång eftersom man vet hur företagen fungerar, och får man möjligheten så tycker jag absolut att man ska ta den. 
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset