Förra årets budget –  detta har blivit verklighet
Förra årets budget – detta har blivit verklighet

Nattis, fler sommarjobb och mer personal i skola och förskola. Så lät löftena när majoritetens budget klubbades förra året. Men hur gick det i verkligheten? Metro har kollat.

Det är en självkritisk Kia Andreasson (MP), kommunalråd, som konstaterar att det inte gått som man lovat i budgeten för 2012 med exempelvis nattisverksamheten. Centralt delade man ut extrapengar till stadsdelarna för att alla skulle erbjuda förskola på natten, men så har det inte blivit.

– De har inte lyckats med det och då har vi ju faktiskt varit dåliga på att efterfråga, kanske på ett uppfordrande sätt, varför har ni inte gjort detta?

Enligt henne har det handlat om att stadsdelarna fått annat som kostat oväntade pengar och eftersom pengar inte kan öronmärkas vid uppdelningen har nattispengarna hamnat på andra poster.

Inte heller målet med mindre grupper i förskolan har man kommit någon vart med och i stället har flera stadsdelar, som lovat att minska grupperna, i stället fått meddela att de måste behålla gruppstorleken när de måste spara. Ovanpå det kom Skolinspektionen i förra veckan med skarp kritik mot kommunen då den återigen misslyckats med att erbjuda barn plats på dagis inom de lagstadgade fyra månaderna.

– Det är ett misslyckande. Göteborg har inte en enda gång sedan lagen kom uppfyllt kraven. Det är mindre än 10 kommuner i landet som aldrig har uppfyllt lagens krav, säger oppositionsråd Jonas Ransgård (M).

Kia Andreasson menar att Göteborgs förskolor i dag ändå har färre barn per vuxen i förskolan än de andra storstäderna, men att hon inte är nöjd.

– Vi har byggt och byggt och ändå har det inte räckt till. Nu är det inne en beställning på ungefär 1 500 platser genom tillfälliga bygglov och när de är klara kommer vi att kunna erbjuda platser i tid.

Löftena som hållits och brutits

Nattis

21 miljoner. Satsning för att det ska finnas barnomsorg kvällar och helger i alla stadsdelar och nattbarnomsorg inom varje region. 

Resultat: Ej genomfört.  

Kommentar: Nytt nattis för väst-ra stadsdelarna öppnar i augusti. Norra Hisingen har sedan gammalt. Andra delar saknar fortfarande nattis.
 
Fri entré till Trädgårdsföreningen

5 miljoner. 

Resultat: Klart.
 
Spårvagn över bron
 
Utredning av utbyggnad av spårvagnsnätet till Backa och Norra Älvstranden, samt över den nya Göta Älv-bron.

Resultat: Påbörjat.
 
Park utanför Älvrummet 

5 miljoner. 

Resultat: Påbörjat.

Kommentar: Tävling har startat om hur man ska utforma torget.
 
Fler ungdomsjobb

10 miljoner. Skapa ytterligare 400 feriejobb och 400 helgjobb för unga 10 miljoner

Resultat: Ej genomfört.

Kommentar: Feriejobben blev knappt 400 fler, helgjobben är i startfasen med ett pilotprojekt på Hisingen.
 
Mer skolpersonal

60 miljoner satsas på mer personal i skolan.

Resultat: Oklart.

Kommentar: Kommunen planerar att göra uppföljning som presenteras i oktober. Granskningar gjorda av Skolverket visar dock på sjunkande lärartal i en del av stadens skolor samt för kommunen som helhet de senaste åren. Enligt Kia Andreas-son kommer detta att följas upp med berörda skolor.
 
Mindre grupper i förskolan

250 miljoner satsas på mer personal och mindre grupper inom förskolan. 

Resultat: Ej genomfört. 

Kommentar: Kan ha blivit fler vuxna i enskilda förskolor. Generellt dock troligt att pengarna används för att få plats med fler barn, då staden kritiserats för att inte följa lagen om att erbjuda plats inom 4 månader.
 
Fotnot: alla punkter i budgeten för 2012 är inte med i granskningen
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset