Vad är det egentligen samhället kräver av den som är funktionsnedsatt, undrar Linda Bergstrand.
Vad är det egentligen samhället kräver av den som är funktionsnedsatt, undrar Linda Bergstrand.

För att få din rättighet som funktionsnedsatt tillgodosedd krävs att du är oerhört påläst, att du är såväl verbal som duktig på att göra skriftliga inlagor och att du har orken att driva ditt ärende genom en till synes oändlig räcka av instanser. Jag tror inte att det var så här lagen var tänkt att tillämpas när den först infördes, skriver juristen Linda Bergstrand.

Jag är en jurist som arbetat med personlig assistans i 15 år, först på Försäkringskassan och de senaste 7 åren på ett assistansbolag. Den senaste tidens utveckling är djupt oroande och jag har kommit till en punkt där jag anser att gränsen är nådd!

Jag har ett ärende där myndighetens hållning nära nog gränsar till trakasserier. Hur många processer ska en person behöva genomgå för att få rätt? Inte rätt i sak, utan rätt till den rättighet som tillkommer hen enligt lag!

►LÄS MER: Debatt: Arbetsmiljöverket måste upptäcka internet – näthatet påverkar oss alla

Min klient är ett litet barn med ett ytterst stort hjälpbehov, där vi fått kämpa med näbbar och klor för att hävda den rätt som tillfaller det lilla barnet genom lag. Barnet behöver assistans dygnet runt och hjälp med precis allting. Barnet behöver någon som ser till att hen inte slutar andas under ett epilepsianfall som kan inträffa när som helst. Vi har fått förslag till beslut från Försäkringskassan som i sista stund dragits tillbaka, vi har begärt omprövning av beslutet, vi har överklagat beslutet och vi har vunnit i Förvaltningsrätten. Därefter har Försäkringskassan överklagat vidare i två instanser och fått avslag och till sist har Försäkringskassan tvingats föreslå ett beslut om personlig assistans. Enligt förslaget menar Försäkringskassan dock att en viss del av barnets hjälpbehov bör tillgodoses genom normalt föräldraansvar, trots att domen och rättspraxis säger annorlunda. Vi kommer naturligtvis att fortsätta kämpa för barnets rätt, men myndighetens förhållningssätt förhalar hela tiden hjälpen och man sätter hela familjen i en mycket svår situation.

Detta gör mig så otroligt upprörd, men också bedrövad. Vad är det egentligen samhället kräver av den som är funktionsnedsatt?

►LÄS MER: Debatt: Skäms inte för att du är arbetslös – då kan du missa jobbchanser

För att få din rättighet tillgodosedd på egen hand krävs att du är oerhört påläst (inte bara ska du kunna lagen utan även ha läst förarbeten, domar och vägledningar), att du är såväl verbal som duktig på att göra skriftliga inlagor och att du har orken att driva ditt ärende genom en till synes oändlig räcka av instanser. Och utöver detta ska du under tiden som ärendet handläggs och/ eller överklagas klara dig utan assistans.

Jag tänker mycket på hur detta påverkar den funktionsnedsatta personen och dennes familj. Jag möter dessa familjer. Familjer som går på knäna. Familjer som egentligen inte vill vara beroende av andra personer för att orka med vardagen, men som tvingas be om hjälp för att kunna överleva. Att i den situationen få ett nej kan vara mer än vad en familj mäktar med.

Gränsen är nådd. Sluta trakassera människor. Fatta rimliga beslut. Våga protestera mot de nya bedömningarna. Titta i backspegeln. Rättsutvecklingen går åt fel håll. Jag tror inte att det var tänkt att lagen, och därmed insatsen personlig assistans, var tänkt att tillämpas så här när den först infördes.

Linda Bergstrand, jurist på God Assistans

►REPLIK: Försäkringskassan: Vår avsikt är självklart inte att trakassera människor

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset