Förskolebarn på promenad. Arkivbild.
Förskolebarn på promenad. Arkivbild.

Barn i förskolan löper risk att missa undervisning i förskolan då det är otydligt hur den ska bedrivas. Det är en slutsats Skolinspektionen drar i en rapport efter att ha granskat 82 förskolor runtom i landet.

"Vi ser att många förskolor behöver undervisa på ett mer medvetet sätt för att ge barnen bättre förutsättningar att utvecklas och lära", säger Marie Sjöberg, projektledare vid Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

Skolinspektionen har besökt 71 kommunala och 11 fristående skolor under 2-3 dagar. I rapporten skriver Skolinspektionen att det "finns en stor otydlighet vad det gäller förskollärarens uttalade ansvar för undervisningen och pedagogiska uppdraget". Drygt hälften av de granskade skolorna bedöms behöva utveckla språklig interaktion som verktyg i undervisningen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset