I en ny undersökning uppger 9 av 10 förskollärare att de arbetar i barngrupper som ligger över Skolverkets riktmärken över vad som är lämpligt. Arkivbild.
I en ny undersökning uppger 9 av 10 förskollärare att de arbetar i barngrupper som ligger över Skolverkets riktmärken över vad som är lämpligt. Arkivbild.

Barngrupperna i landets förskolor är på många håll större än Skolverkets riktmärken för vad som är lämpligt.Detta trots att många förskoleenheter fått del av ett statsbidrag för att minska grupperna, skriver Lärarnas tidning.

I en webbenkät, gjord av Lärarnas tidning och tidningen Förskolan, där 17 000 förskollärare deltagit, svarar 88 procent att de arbetar på avdelningar som överskrider Skolverkets riktmärken för gruppstorlekar.

"Vi har inte möjlighet att uppfylla vårt uppdrag. Ofta hamnar vi i situationer där det handlar om ren barnpassning i stället för pedagogisk verksamhet.", skriver en förskollärare i undersökningen, medan flera andra anser att de inte kan garantera barnens säkerhet.

Per-Arne ­Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting, anser att riktmärkena inte är realistiska.

– Kommunerna måste jobba efter den situation som finns. I vissa fall är det omöjligt att hitta personal eller att bygga nytt, säger han till Lärarnas tidning.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand anser istället att det bör ställas tydliga krav på att varje huvudman har en plan som syftar mot riktmärket. Något som utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) säger att han tycker sig se.

– Nu kommer vi att knyta bidraget för att minska barngruppsstorlekarna till att man arbetar mot riktmärkena, säger han till tidningen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset