Jämställdhets- och diskrimineringsombudsmannen Hanne Bjurstrøm oroar sig över att regeringen lägger förslag som kan försämra villkoren för ensamkommande asylbarn. Arkivbild.
Jämställdhets- och diskrimineringsombudsmannen Hanne Bjurstrøm oroar sig över att regeringen lägger förslag som kan försämra villkoren för ensamkommande asylbarn. Arkivbild.

Den norska regeringen vill att omsorgscentren för ensamkommande asylbarn inte längre ska regleras av barnskyddslagen.

Jämställdhets- och diskrimineringsombudsmannen Hanne Bjurstrøm är kritisk till lagförslaget. Hon finner det mycket problematiskt att regeringen föreslår ett mycket sämre utbud för ensamma minderåriga asylsökande än för andra barn i barnskyddets omsorg.

Barn- och jämställdhetsdepartementet föreslår en rad ändringar av kvaliteten på omsorgscentren för ensamkommande asylbarn.

Hanne Bjurstrøm befarar att ändringarna innebär att omsorgscentren kan få större avdelningar med färre anställda, lägre krav på fysisk utformning och materiell standard och lägre krav på kompetens hos de anställda.

– Det här är barn i en mycket sårbar situation. Att de ska få sämre behandling än andra barn i Norge är allvarligt, säger Hanne Bjurstrøm.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset