Enligt regeringen kan det ge upp till 1 300 kronor mer i månaden för de pensionärer som har det tuffast.
Enligt regeringen kan det ge upp till 1 300 kronor mer i månaden för de pensionärer som har det tuffast.

Pensionsgruppens utredning föreslår att garantipensionen ska höjas liksom taket för bostadstillägget. Enligt regeringen kan det ge upp till 1 300 kronor mer i månaden för de pensionärer som har det tuffast.

Det var för ett år sedan som Pensionsgruppen, som består av representanter från sex av riksdagens partier, tillsatte en utredning i syfte att förändra pensionssystemets grundskydd – det vill säga garantipensionen, äldreförsörjningsstödet och bostadstillägget.

Översynen är en del av gruppens arbete för mer jämställda pensioner, och nu har utredningen lämnats tillbaka med en rad konkreta förslag. Bland annat föreslås att garantipensionen ska höjas med 200 kronor per månad och att taket i bostadstillägget ska höjas från 5 600 kronor till 7 000 kronor.

LÄS MER: Mer i plånboken för pensionärer

Enligt ett pressmeddelande från regeringen kan det ge upp till 1 300 kronor i månaden för de pensionärer som har det allra tuffast.

–  Att höja pensionerna för de med lägst pensioner är en viktig fråga för att säkerställa förtroende för pensionssystemet, säger Mats Persson, Liberalernas ledamot i Pensionsgruppen, i pressmeddelandet.

Förslagen i utredningen kommer ligga som bas för Pensionsgruppens fortsatta arbete. Målet är att förändringarna i pensionssystemets grundskydd ska vara på plats senast 2020.

Regeringen beslutade i sin budgetproposition i september i fjol att höja taket för bostadstillägget från 5000 till 5600 kronor, något som kommit att gälla från 1 januari i år. Då hade inte bostadstillägget för pensionärer höjts på tio år.

Så kan du tjäna på förslaget:

  • Du med garantipensionen (som är ett grundskydd i den allmänna pensionen till för de som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet) får 200 kronor mer per månad om förslaget genomförs.
  • För dig som är ogift kommer det även att finnas ett kompletterande tillägg om maximalt 700 kronor och 200 kronor för dig som är sammanboende.
  • Du med bostadstillägg över 5600 kronor i månaden kan komma att få upp till 7000 kronor, och systemet förenklas  även på så sätt att alla inkomster behandlas lika.
  • För dig med äldreförsörjningsstöd (som är till för att alla pensionärer ska kunna ha en skälig levnadsnivå) finns också ett fribelopp om 24 000 kronor per år.

Källa: regeringen

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset