– Det låter inte som en särskilt bra idé att ta extra betalt för varje resa man gör under rusningstrafik. I Berlin har de två olika kort. Ett för rusningstrafik och ett för all annan tid. Det tycker jag var bra.”  Ville Krumlinde, 41, pappaledig IT-konsult, Aspudden.
– Det låter inte som en särskilt bra idé att ta extra betalt för varje resa man gör under rusningstrafik. I Berlin har de två olika kort. Ett för rusningstrafik och ett för all annan tid. Det tycker jag var bra.”  Ville Krumlinde, 41, pappaledig IT-konsult, Aspudden.

Inför ”trängselsavgift” i kollektivtrafiken. Det föreslår den marknadsliberala tankesmedjan Reforminstitutet, som vill att trafikanterna ska betala mer under rusningstid.

Marie Kjellander
Förslaget: Höj priset på SL-resor i rusningen

– Det känns så typiskt att vi kommer med en lösning på ett problem som inte gör saken bättre, utan i stället skapar ett nytt problem. De med pengar drabbas inte av det här. Vi borde bara sänka kostnaderna helt och bli en miljöstad, säger Nathalie Sagborn, 26, student, Södemalm, och får medhåll av Louise Walles, 25, student, Hässelby. – Det låter som ett dåligt förslag. Det skulle inte gynna mig, jag åker oftast under rusningstid

Det är Stefan Fölster, professor i nationalekonomi på KTH, och Lars Wiigh, affärsområdeschef på IBM, som står bakom förslaget i rapporten ”Lågtrafiktaxa lyfter kollektivtrafiken”.

För att sprida resandet mer över dygnet, och minska den ojämna belastningen på kollektivtrafiken, föreslår de att det ska bli billigare att resa under lågtrafik – och dyrare under rusningstrafik.  De måste färdas då ska betala en högtrafiktaxa, en slags trängselavgift. 

Eftersom trängselavgiften för bilar minskat biltrafiken med 20 procent under rusningstid borde en motsvarande avgift i kollektivtrafikfiken få en liknande effekt, anser författarna. De tror också att en stor grupp resenärer relativt lätt kan ändra sina resetider.

Hur många som skulle drabbas av fördyrande resekostnader är dock oklart.

– Vi har inte gjort någon egen beräkning, så vi vill inte ge någon exakt siffra på det, säger Stefan Fölster.

Förslaget välkomnas av trafiklandstingsrådet och SL:s ordförande Christer G Wennerholm. På sin blogg skriver han: ”Goda idéer på hur kollektivtrafiken kan förbättras”. 

Kommentaren förvånar oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S).

– Jag är klart negativ till en chockhöjning som skulle drabba arbetspendlarna, särskilt all personal inom vård- och serviceyrken och skola. De kan inte förlägga sin arbetstid till andra tider på dygnet. Vi har ett kapacitetsproblem i dag, men det löser man inte med en taxeförändring. Vi behöver bygga ut kollektivtrafiken, inte skapa nya trösklar.

Reforminstitutet anser inte att någon fattig drabbas av förslaget. I rapporten står det: ”riktiga låginkomsttagare (är) i allmänhet de som inte har jobb, eller inte har jobb på heltid”.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset