Sextrådgivare världen över kan komma att få det svårt. Ny forskning visar nämligen att förspelet har liten eller ingen betydelse för kvinnans orgasm.

– I motsättning till vad många rådgivare säger bör man rikta uppmärksamheten till själva samlaget och inte på förspelet, säger forskaren  Stuart Brady till London News.

I en studie på 2360 kvinnor i Prag fick kvinnorna svara på frågor om sitt sexliv. Frågorna var bland annat "Hur ofta får du orgasm?" och de ombads också att beskriva hur mycket tid som fördelades på förspel respektive samlag.

Slutsatserna har presenterats i Journal of sexual Medicine. 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset