Anders Hamsten

Rektor för Karolinska institutet (KI) 2013-2016. Avgick i februari efter massiv kritik. Friade Macchiarini från misstanken om forskningsfusk, tvärtemot slutsatserna i en rapport författad av professor emeritus Bengt Gerdin. Försvarade Macchiarinis operationer med hänvisning till att de utfördes för att rädda liv i en debattartikel i Dagen Medicin, skriven tillsammans med Karolinska universitetssjukhusets (KS) sjukhusdirektör Melvin Samson. I den nyligen presenterade utredningen om Macchiarinis verksamhet vid KS fastslogs att operationerna skall betraktas som forskning och att de inte var absolut nödvändiga för att rädda liv.

Uppmanades tisdagen den 6 september att lämna sitt uppdrag i Nobelförsamlingen.

Harriet Wallberg

Rektor för KI 2003-2013. Var enligt Sten Heckschers nyligen presenterade rapport pådrivande i att rekrytera Paolo Macchiarini till KI och KS. Institutet får i samma rapport hård kritik för att som myndighet ha struntat i regler och lagar och för sin hantering av allmänna handlingar och diarier. Lämnade KI för posten som universitetskansler, rikets högsta tjänsteman med ansvar för tillsyn av forskning och högre utbildning. Avskedades av regeringen efter Sten Heckschers rapport.

Uppmanades tisdagen den 6 september att lämna sitt uppdrag i Nobelförsamlingen.

Hans-Gustaf Ljunggren

Lämnade på eget initiativ sitt uppdrag som dekanus för forskning vid KI. Var en av de personer som handlade det ärende där Macchiarini friades från forskningsfusk. Har även på eget initiativ lämnat Nobelförsamlingen. Är fortfarande professor på KI.

Jan Carlstedt-Duke

Lämnade sin roll som rektorsråd på KI i februari. Bidrog till att fria Macchiarini från misstankarna om forskningsfusk.

Lars Leijonborg och KI:s styrelse

Ordförande för KI:s styrelse som avgick den 2 september, inför Sten Heckschers rapport om KI. Helene Hellmark Knutsson (S), minister för forskning och högre utbildning, avskedade på måndagen hela KI:s styrelse och säger att hon hade avskedat även Leijonborg om han inte gått frivilligt.

Katarina LeBlanc

Har begärt att få sitt namn borttaget från en vetenskaplig artikel publicerad i ansedda Lancet. Artikeln utreds för forskningsfusk. Har på eget initiativ lämnat Nobelförsamlingen medan utredningen pågår. Är professor på KI.

Urban Lendahl

Lämnade sin post som sekreterare i Nobelkommittén och Nobelförsamlingen frivilligt eftersom han har utretts för sin roll i att rekrytera Macchiarini. Är fortfarande anställd som professor på KI.

Utöver ovanstående har två chefer på KS tvingats ta timeout: den tidigare verksamhetschef för thoraxkliniken på KS, där Macchiarini opererade in syntetiska luftstrupar i tre patienter samt verksamhetschefen för öron-, näsa-, halskliniken där Macchiarini var anställd som överläkare.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset