För två år sedan skulle regeringens fas 3-lösning för långtidsarbetslösa skrotas efter beslut i riksdagen. Ändå fortsätter den hårt kritiserade åtgärden att svälla - och omfattar idag fler arbetslösa än någonsin tidigare.

Förnedrande tvångsarbete, meningslös förvaring av arbetslösa, gynnande av skojarföretag. Så har kritiken under flera år låtit mot fas 3, som nu bytt namn till sysselsättningsfasen, men fortfarande är slutstadiet i den så kallade jobb- och utvecklingsgarantin.

LÄS MER: "DET ÄR FÖRNEDRANDE"

Sommaren 2011 körde oppositionen i riksdagen över regeringen och röstade igenom ett stopp för fler långtidsarbetslösa i fas 3. Men det har blivit precis tvärtom. Antalet inskrivna har växt med närmare 30 procent, från drygt 26 000 till närmare 34 000 personer.

– Vi har inte fått något direktiv av regeringen och heller inte någon lagändring som innebär att sysselsättningsfasen upphör, säger Clas Olsson, biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen.

Regeringens inställning är att de förändringar som genomförts i fas 3, bland annat genom att tillåta de inskrivna att delta i utbildningar, är tillräckligt för att tillgodose riksdagens beslut.

Nya siffror tyder dock på en oroande utveckling. Av dem som lämnar jobb- och utvecklingsgarantins två första faser - bestående av jobbcoachning respektive praktik - kommer färre i arbete idag än för två år sedan. Under första halvåret i år var andelen 48 procent, vilket kan jämföras med 57 procent motsvarande period 2011. Samtidigt ökade andelen som gick vidare till fas 3 från 14 till 16 procent.

– Dels har jobb- och utvecklingsgarantin varit i kraft några år år och allt fler har hunnit samla på sig längre tider och går hela vägen till sysselsättningsfasen. Dels har arbetsmarknadsläget varit lite sämre de senaste två åren än det var tidigare, säger Clas Olsson.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset