Många av de unga män som säljer sex känner sig osynliggjorda och tystade.
Många av de unga män som säljer sex känner sig osynliggjorda och tystade.

Unga män säljer sex i lika stor utsträckning som unga kvinnor, visar flera undersökningar. Ändå tror många att de unga männen inte existerar. – De här personerna är osynliggjorda av samhället och de personer som möter unga, säger Madeleine Söderberg, utvecklingsledare som står bakom rapporten ”Jag vill inte tystas längre”.

Länsstyrelsen i Jönköpings län står bakom rapporten som innehåller utbildningsmaterial om unga killar som har sex mot ersättning. Här finns intervjuer med unga män som säljer sex – och tips för dem som ska stötta männen.
– Vår förhoppning är att materialet kan vara ett stöd för yrkesverksamma så att de blir bättre på att se och ge stöd till dessa unga, säger Madeleine Söderberg, som är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Genom rapporten hoppas man kunna ge en röst till de ciskillar och transpersoner som upplever att ingen lyssnat, att de blivit missförstådda, att de inte fått utrymme att berätta eller att de på annat sätt blivit osynliggjorda eller tystade.

Anledningarna till att de inte vill berätta är många, men mycket tyder på att killar och transpersoner berättar i mindre utsträckning än cistjejer. Vissa känner skuld och skam, andra är rädda för att bli bemötta på ett nedlåtande eller fördomsfullt sätt.

5 saker som är viktigt att veta om unga killar som säljer sexuella tjänster:

1. Gör upp med egna förutfattade meningar.
Unga som har erfarenhet av att ha sex mot ersättning finns över hela Sverige. Såväl i storstäderna som i mindre samhällen och ute på landet. Sedan är det en missuppfattning att alla ciskillar som erbjuder sexuella tjänster till män är homo- eller bisexuella. Sexuell praktik och sexuell läggning behöver inte vara samma sak.

2. Unga migranter – en riskgrupp.
Unga migranter och ensamkommande lyfts fram som en riskgrupp när det gäller sex mot ersättning. De kan ha upplevt trauman eller övergrepp, både innan de kom till Sverige och under resan hit vilket skapar en extra stor sårbarhet.

3. Bra med hbtq-kompetens.
Ett flertal studier visar att sex mot ersättning är vanligare bland hbtq-ungdomar än bland andra unga. Därför krävs hbtq-kompetens för ett adekvat och likvärdigt stöd och för att skapa ett förtroende i möten med unga, annars kanske de unga inte vänder sig till vården. (Hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera uttryck och andra identiteter.)

4. Fråga förutsättningslöst!
En sak som är viktig att tänka på är att unga som har sex mot ersättning har olika bakgrund, ekonomiska förhållanden och social situation. Därför är det viktigt att inte förutsätta någonting om personen innan du vet hur det ligger till. Fråga förutsättningslöst om dennes erfarenheter.

5. Undvik ordet prostitution!
Som professionell eller förälder är det viktigt att våga fråga. Genom att fråga om erfarenheter av sex mot ersättning så kan unga som är i behov av stöd och hjälp uppmärksammas. Men – undvik ordet prostitution. Bra exempel på frågor att ställa är: Har det hänt att du fått något för att ha sex? Har det hänt att du haft sex i utbyte mot alkohol/droger/kläder/husrum, exempelvis?

Källor: ”Jag vill inte tystas längre. Att se och möta ciskillar och transpersoner med erfarenhet av sex mot ersättning”, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2017
”Undersökningen EMIS 2010: en studie om män som har sex med män” av Ronny Tikkanen och Jack Lukkerz (Smittskyddsinstitutet, 2013)
”I sexualitetens gränstrakter”, studie av Jonna Abelsson och Anna Hulusjö, Göteborgs universitet (2008)

Stöd på nätet

* Stöd för dig som är ung (upp till 25 år), oavsett om du är kille, tjej, transperson eller inte vill definiera dig alls: http://1000mojligheter.se/stod-online/
* Stöd för dig som är 15–25 år, hbtq och som har funderingar om sex mot ersättning: https://pegasus.se/

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset