LISA MAGNUSSON: Kvinnor ”är bara till för mannens njutning”. Vad kan det vara för sexistisk tölp som hävt ur sig detta? Jo, det är Stina Svensson, företrädare för partiet Feministiskt Initiativ och kandidat i EU-valet, som uttalar sig i Aftonbladet om porr: ”Kvinnorna framställs inte som människor utan objektifieras och är bara till för mannens njutning.”

Rent språkligt är det bara några få stavelsers skillnad på att säga att kvinnor ”framställs som” att de är till för mannens lustar och att kvinnor ”är” till för mannens lustar. Men innehållsmässigt är det en glidning som betyder allt, eftersom den ifråntar kvinnor deras egen sexuella vilja. Denna glidning genomsyrar Feministiskt Initiativs hela partiprogram.

I programmet buntas porr och sexarbete ihop med trafficking. Det görs därmed ingen distinktion mellan dem som har valt att ha en viss typ av sex och de som har det under tvång. Allt sorterar under rubriken ”Mäns våld mot kvinnor”.

Hälften av partiets EU-kandidater vill förbjuda porr. Toppkandidaten Soraya Post och partiledaren Gudrun Schyman vill tillåta ”erotisk konst”, men medger att det är svårt att veta var gränsen egentligen går.

De verkar inte reflektera över det problematiska i att överhuvudtaget göra en uppdelning mellan fint sex och fult sex, eller det illavarslande i att resonera på samma sätt som den värsta sortens stockkonservativa gubbe: Sex skall vara en akt mellan två människor som älskar varandra.

Och det är just kvinnor som inte antas någonsin kunna vilja annat än det vackra sexet, som måste skyddas från sex utan kärlek; på film, för pengar. Ingen funderar över hur män som gör porr mår. Ingen bekymrar sig heller över manliga sexarbetare.

I den utmärkta rapporten Osynliga synliga aktörer, som socionomen Suzann Larsdotter på RFSL har tagit fram på uppdrag av regeringen, framgår det att det på svenska myndigheter överhuvudtaget inte finns någon utarbetad strategi för att hjälpa män som far illa av att arbeta med sex.

Porrindustrin är till stora delar problematisk. Många som säljer sex är väldigt utsatta. Men hur kan stora delar av den svenska feminismen ha anammat en så förklenande syn på kvinnor att den i allt väsentligt gör gemensam sak med de patriarkala krafter den vill bekämpa? Någonstans längs vägen är det ju nämligen precis just det som har skett.

Det feminismen förut betraktade som vidriga fördomar om kvinnor har för somliga feminister omärkligt förvandlats till sanningen om kvinnor. Kvinnor som har fult sex betraktas därmed som objekt även av feminister. Också feminister berövar dem deras vilja, deras röst och deras sexualitet. Inte heller feminister lyssnar på dessa kvinnor.

Med sådana vänner behöver kampen för kvinnors rättigheter sannerligen ingen fiende.

+ "En annan horisont" heter en stor svensk kartläggning av sexarbetare i Sverige och deras egen inställning till sitt värv. Den har gjorts av Pye Jakobsson och Carina Edlund med hjälp av medel från Folkhälsomyndigheten, och finns att ladda ned på adressen www.enannanhorisont.org

– Organisationen Brytfest slog sönder kulturhuset Stenkrossen i Lund som hämnd för att polisen ingripit mot Revolutionär 1 maj. Snorungar.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset