Globaliseringen är i stort en välkommen utveckling som driver fram mångfald, kreativitet och utveckling. Samtidigt för den också med sig utmaningar när olika kulturer med olika värderingar om hur barn och kvinnor bör behandlas möts.

Synsätten skiljer sig inte bara i om män och kvinnor ska delas upp på badhus eller i SFI-undervisning. Under min tid som socialborgarråd initierade jag en kartläggning av omfattningen av våld i nära relationer. Den var den första i sitt slag och visade att 26 procent av kvinnorna i Rinkeby-Kista har förbjudits av nuvarande eller tidigare partner att ha kontakt med en viss person, blivit hindrade att lämna hemmet eller på annat sätt beskurits i sin frihet. Det utgör bevis för att vi trots framgångar på jämställdhetsområdet har mycket kvar att göra. Varje kvinna, oavsett bostadsadress eller ursprung, måste kunna kräva sin rätt och känna sig trygg i Sverige.

► LÄS MER: "Vill vi ha ett samhälle med könsapartheid?"

Alliansregeringen gav länsstyrelsen i Östergötland i uppdrag att upprätta ett nationellt kompetensteam för att samordna arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och en särskild stödtelefon som inrättades på prov. En rapport har sammanställts utifrån de 700 personer som hittills har ringt in, varav 90 procent har varit flickor. Samtalen har handlat om oro för genomförande av barnäktenskap, tvångsäktenskap, barn som har förts ut ur landet mot sin vilja, sexuella övergrepp och könsstympning. De pojkar som har ringt in vittnar om hur de blir pressade av manliga släktingar att kontrollera eller utöva våld mot sina systrar eller mödrar.

Vi kan aldrig acceptera att kvinnor med utländsk bakgrund nekas samma rättigheter som andra. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket måste bemötas med kraft. Flickor och kvinnor är hederskulturens offer, men också pojkar blir både förövare och offer då de tvingas upprätthålla hedersnormer.

Gör vi inte mer i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck riskerar vi att en hel generation av unga människor förpassas på grund av föråldrade normer om att styra kvinnors sexualitet och frihet. Vi moderater har fyra konkreta åtgärder för arbetet mot det hedersrelaterade förtrycket.

► LÄS MER: "Vi måste fortsätta bekämpa hedersförtrycket – för Fadimes skull"

• För det första behövs en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i alla Sveriges kommuner med regelbundenhet. Vi behöver få klart för oss hur det ser ut i kommunerna i dag.

• För det andra ska kommunerna garantera att offer för hedersrelaterat våld och förtryck får tillgång till skyddat boende. I Stockholm bör det finnas nationell tillgänglighet till skyddat boende för par som båda är utsatta för hot.

• För det tredje vill vi garantera samhällsutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck som inkluderar kvinnor och barns rättigheter för nyanlända samt för ensamkommande.

• För det fjärde vill vi att länsstyrelsens i Östergötland arbete med stödtelefon permanenteras. Kunskapen som finns i dag inom verksamheten måste fortlöpa och spridas till fler.

De feministiska rösterna är skrämmande tysta när det gäller det hedersrelaterade förtrycket och våldet som direkt skadar människor på grund av deras könstillhörighet. Det är dags att sluta urskulda hedersförtrycket och kavla upp ärmarna för det riktiga arbetet för kvinnors fri- och rättigheter. Moderaterna vill kompromisslöst arbeta för att minska grogrunden för och omfattningen av det hedersrelaterade våldet och förtrycket som i dag sprids i hela Sverige.

Anna König Jerlmyr (M)

Gruppledare och oppositionsborgarråd, Stockholms stad

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset