Gudrun Schyman och Soraya Post från Fi.
Gudrun Schyman och Soraya Post från Fi.

Nationalistiska partier vill gå bakåt i tiden, till traditionella roller för kvinnor, och begränsa kvinnors rätt till sin egen kropp. En stark och oberoende feministisk rörelse är den viktigaste faktorn för att stärka kvinnors rättigheter. Detta ligger helt i linje med vår politik, skriver Gudrun Schyman och Soraya Post från Feministiskt initiativ.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Stödet för partier med nationalistiska ideologier ökar i Sverige och Europa. Österrikes nya regering med medlemmar från det högerpopulistiska FPÖ, partiet som har rötter i nazismen, är det senaste exemplet. Nationalistiska tendenser var redan tydliga efter EU-valet 2014, cirka 13 procent av alla ledamöter i EU-parlamentet är från högerpopulistiska partier.

Nationalistiska partier vill gå bakåt i tiden, till traditionella roller för kvinnor, och begränsa kvinnors rätt till sin egen kropp. Deras politik exkluderar etniska och religiösa minoriteter, flyktingar, asylsökande, hbtq-personer, feminister och människorättsaktivister – i stort sett alla som inte passar i deras mall. Detta är ett hot mot vår demokrati och principen om alla människors lika värde.
Den nyligen genomförda studien Feministiska svar på växande nationalism i Europa, författad av Christina Wassholm visar hur den växande nationalismen påverkar kvinnors rättigheter i EU: jämställdhetsarbete prioriteras inte längre och kvinnorörelser får minskad finansiering. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter attackeras, till exempel i Polen där regeringen vill införa hårdare abortlagar fast landet redan har en av de mest restriktiva abortlagarna i EU.

Många EU-länder har ännu inte har skrivit under Istanbulkonventionen, en internationell överenskommelse om bekämpning av våld mot kvinnor, vilket visar att våld mot kvinnor inte tas på allvar – fastän var tredje kvinna i EU har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld. I den europeiska säkerhetsagendan finns det inte en enda rad om förebyggandet av det interpersonella våldet som förekommer inom olika slag av relationer mellan människor.

LÄS MER: Debatt: Gelehjärtan i all ära, men låt inte mors dag bara bli en symbol

Det är inte bara vi i Feministiskt initiativ som har märkt av hoten från nationalismen. Kvinna till Kvinnas rapport Så tystas en kvinnorörelse visar att det demokratiska utrymmet för människorättsaktivister har krympt i hela världen. Kvinnorättsaktivister utsätts för samma hot och våld som andra människorättsaktivister men de drabbas flerfaldigt, med hot om sexuellt våld, då de är kvinnor.

En stark och oberoende feministisk rörelse är den viktigaste faktorn för att stärka kvinnors rättigheter. Detta ligger helt i linje med vår politik och därför stödjer vi Kvinna till Kvinnas upprop som kräver bättre stöd till kvinnorörelser. Vi vet hur viktigt det är att kvinnor organiserar sig för att skydda sina rättigheter.

Vi har redan bevittnat nationalismens grymma konsekvenser och vad avhumanisering av en grupp av människor kan leda till. Demokratiska alternativ som feministisk och anti-rasistisk organisering behövs för att försvara de mänskliga rättigheterna. Vår vision är tydlig; ett samhälle som ser och omfamnar alla. Med ett år kvar till nästa EU-val ser vi feminismen som det tydligaste motståndet mot nationalismen.

Gudrun Schyman, partiledare, Feministiskt initiativ
Soraya Post, EU-parlamentariker, Feministiskt initiativ

Om debattörerna

Namn: Gudrun Schyman.
Ålder: 69 år.
Sysselsättning: Partiledare Feministiskt initiativ.
Ort: Simrishamn.

Namn: Soraya Post.
Ålder: 61 år.
Sysselsättning: EU-parlamentariker för Feministiskt initiativ.
Ort: Göteborg och Bryssel.

Så här gör du för att debattera i Metro:

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset