Fiberrikt bröd, frukt, bär och grönt kan minska kvinnors risk att drabbas av bröstcancer. Nu tror sig forskare veta varför. Samtidigt kommer amerikanska forskare med nya rön om att kvinnor som lider av migrän mer sällan drabbas av bröstcancer.

Flera befolkningsstudier har visat att kvinnor som äter mycket fibrer har en något minskad risk för bröstcancer jämfört med andra kvinnor. En studie från Malmö bland nästan 30 000 personer stödjer teorin. Uppgifter om studiedeltagarna samlades in på 1990-talet och 544 kvinnor som drabbades av bröstcancer under studietiden har jämförts med friska kontrollpersoner.

”Jämförelsen visar att de kvinnor som åt mest fiberrikt bröd hade 25 procents lägre risk att få bröstcancer än de som åt minst fiberrikt bröd. Att äta mycket frukt, bär och grönsaker minskade också risken”, skriver forskaren Emily Sonestedt, som snart presenterar sin avhandling vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Kvinnor som åt mycket fibrer hade högre halter av enterolakton i blodet och också minskad cancerrisk, enligt resultaten. Rökning och övervikt gav däremot lägre halter, oavsett om kvinnorna åt mycket fibrer eller ej.

Forskare i USA har också funnit ett samband mellan bröstcancer och migrän.
– Vi har sett att kvinnor som har en bakgrund med migrän hade 30 procent lägre risk att drabbas av bröstcancer jämför med kvinnor som inte haft en sådan bakgrund, säger Christopher Li, läkare i Seattle till Reuters.

Han förklarar att kvinnor som har högre halter av östrogen i blodet löper större risk för att få bröstcancer. Och tvärt om att migrän ofta triggas av lägre halter, som när östrogennivån sjunker under mensen.

Christopher Li menar att kvinnor som lider av migrän kan ha kroniskt låg östrogenhalt vilket kan vara ett avgörande  skydd mot bröstcancer.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Hälsa Migrän