En person som dömdes till böter i hovrätten har kommit för billigt undan, tycker riksåklagaren. Nu överklagas ärendet till Högsta domstolen, med yrkan på hårdare straff.

Fildelare kan få strängare straff

Mannen har dömts två gånger, först i Nacka tingsrätt och därefter i hovrätten. I april dömde hovrätten honom till 160 dagsböter à 50 kronor. Ett straff som åklagaren nu ifrågasätter.
– Den typ av brottslighet som det här är fråga om är mycket vanlig och påföljdsfrågan är därför av stor betydelse, inte minst då den brottlighet som utreds av Nationella gruppen mot immaterialrättsbrott ofta består av återkommande och vanemässiga gärningar under längre tid, säger vice riksåklagare Kerstin Skarp i ett uttalande.

►Här är Sveriges mest jagade fildelare

Den 26-årige mannen har erkänt att han laddat hem ett sextiotal filmer, men inte medgett till den stora uppladdningen av material. Enligt domen har han gjort 57 av filmerna tillgängliga för allmänheten under en kortare tid och 3 av filmerna under minst en veckas tid.

►Sony kräver fildelare på 1,5 miljon

Riksåklagaren yrkar nu på villkorlig dom i ett överklagande till Högsta domstolen. 
– Frågan i målet är hur påföljden ska bestämmas vid flerfaldig och likartad brottslighet som begås vanemässigt. Såvitt jag kan se har Högsta domstolen inte tidigare uttalat sig angående detta, säger Kerstin Skarp i ett uttalande.

Avsaknaden av villkorlig dom i hovrättens beslut innebär att polisen skulle få något svårare att göra husrannsakan i fildelningsmål, enligt Piratpartiet.
– Den fällande domen är naturligtvis tråkig och belyser behovet av en genomgripande uppdatering av upphovsrätten. Men, den betyder också att polisens svängdörr in i två miljoner svenska fildelares hem inte längre kommer att stå på vid gavel. Det är ett litet, men viktigt steg åt rätt håll, har partiets partiledare Anna Troberg sagt tidigare.

►Spelet som straffar fildelare

Men om Högsta domstolen ändrar beslutet skulle detta alltså kunna komma att ändras. Mannen har dömts för 51 fall av brott mot upphovrättslagen och ska, enligt hovrättens beslut, betala totalt 8 000 kronor i böter.

Mannens dator beslagtogs då polisen gjorde husrannsakan hos en annan misstänkt fildelare. 26-åringen var där på besök och hade sin bärbara dator med sig.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset