Bolånen kommer inte att bli dyrare i augusti. Finansinspektionen väljer att inte gå vidare med hårdare amorteringskrav, och hänvisar till det osäkra rättsläget.

FI meddelar i ett pressmeddelande att de inte tänker gå vidare med amorteringskravet. Orsaken är det osäkra rättsläget.

Kammarrätten i Jönköping har tidigare meddelat att kravet kan vara olagligt, vilket Finansinspektionen listar som ett skäl till att inte introducera amorteringskravet i nuläget.

”FI anser att det finns ett behov av ett amorteringskrav i Sverige. Det ökar hushållens motståndskraft mot störningar och minskar risken att Sveriges ekonomi påverkas negativt om något oväntat händer i Sverige eller i omvärlden.

Kammarrätten har i sitt remissyttrande gjort bedömningen att det är tveksamt om FI har stöd i lagstiftningen för att införa regler om amortering. FI har gjort en annan bedömning men delar Kammarrättens syn att det inte får finnas några tveksamheter kring regler som påverkar många hushåll under lång tid ”, står det i pressmeddelandet.

Något amorteringskrav kommer alltså inte att börja gälla den 1 augusti i år. Klockan 9.30 kommer FI att ha en pressträff för att svara på frågor.

Det nya förslaget skulle innebära att nya låntagare måste amortera ner sina bolån till 50 procent av bostadens värde. Men nu slopas alltså de nya reglerna.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset