Svensk rapport fastslår koppling mellan dataspel och aggressivitet. Men sambandet inte lika enkelt som det låter.

Det finns ett samband mellan våldsamma dataspel och aggressivitet. Det visar Statens medieråds sammanfattning av 106 studier på ämnet. Men spelen gör inte nödvändigtvis spelaren våldsam.
– Man kan säga att sambandet nog har andra orsaker, säger Ulf Dalquist, forskningsansvarig.

71 av de undersökta studierna är genomförda i laboratoriemiljö. Där har de försökspersoner som testat våldsamma spel blivit mer aggressiva precis efter spelandet.
– Det finns omfattande kritik mot själva studietypen. Laboratorieresultaten är meningslösa eftersom de undersöker frågan i en konstgjord miljö, säger Ulf Dalquist.

Enligt Statens medieråd går det inte att med säkerhet säga att våldsamma dataspel gör dig våldsam. Snarare söker sig aggressiva personer till våldsamma tv-spel. I bakgrunden kan faktorer som dåliga familjeförhållanden eller psykisk ohälsa spela in.
– De flesta forskare inom området ser det som självfallet att våldsamma människor är intresserade av våld.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset