Andelen våldsamma och stökiga incidenter på flygplan ökar. Ökad stress, flygrädsla och alkohol tros ligga bakom. Personerna på bilden har inte med artikeln att göra. Arkivbild.
Andelen våldsamma och stökiga incidenter på flygplan ökar. Ökad stress, flygrädsla och alkohol tros ligga bakom. Personerna på bilden har inte med artikeln att göra. Arkivbild.

Bråk, våld och fylla. Rapporterna om stökiga passagerare på flyg har ökat de senaste åren.– Människor är mer stressade i dag och toleransen är inte lika stor, säger Anette Jernström, som jobbat som flygvärdinna i 30 år.

Antalet incidenter om stök på flygplan har ökat de senaste åren, rapporterar Internationella flygsamarbetsorganet IATA. Nästan 11 000 sådana incidenter inträffade under 2015 – en ökning med 17 procent. Även i Sverige syns en liknande trend.

2013 rapporterades 54 incidenter, i fjol var antalet 76, enligt Transportstyrelsen. Jämfört med några år bak i tiden är nivån relativt konstant, men den samlade bilden bland personer förtrogna med branschen är att stöket ökar.

Flygvärdinnan Anette Jernström berättar att hon flera gånger i veckan tvingas hantera passagerare som inte följer anvisningarna.

– Diskussioner och konflikter om att folk inte vill stoppa ner datorn eller inte ta på sig säkerhetsbältet – det är vardag, säger hon.

Slet i dörrarna

En händelse av mer allvarlig art inträffade på en långflygning. En man ville röka och blev aggressiv när han inte fick det. Han trakasserade andra passagerare och slet i flygplanets dörrar.

– Vi fick sätta honom i våra vilosäten och satt omväxlande med honom där den sista timmen av resan. I Köpenhamn togs han omhand av säkerhetspersonal, säger Anette Jernström.

Flygbolaget SAS ser allvarligt på att rapporter om så kallade oregerliga passagerare ökar.

– Framför allt när det gäller våldsamma och aggressiva beteenden ser vi en ökning som vi tycker är oacceptabel, säger Fredrik Henriksson, presstalesperson på SAS.

Det handlar om allt från förolämpningar och vägran att lyda order till sexuella trakasserier och grova hot. I vissa fall har det gått så långt att SAS förbjudit personer att resa med bolaget.

Många faktorer tros spela in. Stress, flygrädsla i kombination med alkohol, eller bara den sistnämnda är några, enligt SAS.

– Bara något enstaka fall per månad är att betrakta som grovt, och det är extremt få fall där flygplanet behöver gå ner, säger Fredrik Henriksson.

Hotfullare miljö

Fackförbundet Unionen, som bland annat organiserar kabinpersonal, framhåller att situationen ombord generellt blivit tuffare.

– Det är färre personal ombord i dag jämfört med tidigare, samtidigt som det ställs högre krav på passagerare. Det leder till en större stress, och har i vissa fall fått följden att det blir en hotfullare miljö och större otrygghet, säger Nikta Nabavi, central ombudsman för kabinpersonalen på Unionen.

I första hand försöker personalen alltid lösa situationen genom kommunikation. Eskalerar det finns olika bestämmelser och medel att ta till.

– Det är extremt ovanligt, men det kan gå så långt att vi sätter handfängsel på passagerare. Vid grova hot eller våld polisanmäler vi alltid, och polis möter då upp när man landar, säger Fredrik Henriksson.

Säkerhetsrisk

Det ökade stöket kan i förlängningen påverka flygsäkerheten, anser Anette Jernström.

– Du får ägna dig åt en aggressiv passagerare istället för att ge service och ha uppmärksamhet på eventuella sjukdomsfall eller tillbud. Det tar kraft, säger hon.

Enligt Transportstyrelsen skulle incidenterna kunna innebära en fara.

– Men med tanke på de rutiner som flygföretagen har för att hantera sådana situationer så låter man det aldrig eskalera till att bli en flygsäkerhetsrisk, säger Annika Ramstedt, sakkunnig för luftfartsskydd på Transportstyrelsen.

Björn Lindgren/TT
Flygvärdinnan Anette Jernström, som jobbat som flygvärdinna i 30 år, tvingas flera gånger i veckan hantera passagerare som inte följer anvisningarna.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset