Adoptionsbidraget höjs från 40 000 kronor till 75 000 kronor. Det tros kunna hjälpa fler att bilda familj. Arkivbild.
Adoptionsbidraget höjs från 40 000 kronor till 75 000 kronor. Det tros kunna hjälpa fler att bilda familj. Arkivbild.

Att adoptera har blivit allt dyrare – men bidraget har länge legat still. Nu höjs beloppet, något som kan hjälpa personer som inte har de högsta inkomsterna att bilda familj.

– Det är troligt att det har en omfördelande effekt, att det inte främst är de allra rikaste som kommer ifråga för adoption, säger Ann-Zofie Duvander, utredare på Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Det är dyrt att adoptera och i huvudsak är det föräldrar med hög inkomst som har råd. Det går att få bidrag från staten, men beloppet har inte höjts sedan 2001 – trots att kostnaderna för adoption har ökat kraftigt.

Att adoptera ett barn från Kina kostar i dag till exempel ungefär 269 000 kronor, enligt Adoptionscentrum. Bidraget från staten: 40 000 kronor.

Kostnaden avskräcker

Att bidraget har betydelse för benägenheten att adoptera visar en ny rapport från ISF.

– Vi ser indikationer på att kostnaden avskräcker från adoption. Det spelar roll hur mycket bidraget täcker, och det spelar mer roll för dem som ligger på medelinkomst, säger Ann-Zofie Duvander.

Vad gäller de hushåll som har de allra lägsta inkomsterna är det svårt att dra några slutsatser, eftersom det är få i den gruppen som adopterar.

I höstbudgeten föreslås en höjning av adoptionsbidraget till 75 000 kronor, vilket bedöms innebära att fler i medelinkomstgruppen kan adoptera.

– Sedan är det klart att man vill att barn ska komma till ordnande förhållanden, men det finns ju många goda föräldrar som inte har de högsta inkomsterna. Det är det viktiga ur barnperspektiv, säger Ann-Zofie Duvander.

Fler syskon

Att kostnaderna för att adoptera stigit har flera förklaringar. Bland annat kostar barnens vård i födelseländerna mer och vistelsetiderna vid resan för att hämta barnet har blivit längre.

– Det är väldigt bra att ersättningen höjs, även om adoptionsbidraget fortfarande bara täcker en del av de kostnader som en adoption innebär. Men det är också viktigt att samhället visar att adoption är ett bra alternativ, säger Margret Josefsson på Adoptionscentrum.

Bland annat kan höjningen underlätta för familjer som vill adoptera syskon, tror hon.

– Det är väldigt mycket pengar det handlar om och jag tror att det kan påverka de som funderar på om det är möjligt att genomföra ytterligare en adoption.

Adoptionerna har sjunkit dramatiskt i antal de senaste åren, men det beror inte främst på att det blivit dyrare. Generellt lämnas färre barn till internationell adoption, samtidigt som möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att få ett biologiskt barn har ökat.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset