I fjol tvingades Giftinformationscentralen hantera 230 fall där människor fått i sig etylenglykol, framför allt från kylarvätskor. Det är en ökning med 17 procent jämfört med 2016. Arkivbild.
I fjol tvingades Giftinformationscentralen hantera 230 fall där människor fått i sig etylenglykol, framför allt från kylarvätskor. Det är en ökning med 17 procent jämfört med 2016. Arkivbild.
Hälsa TT

I fjol tvingades Giftinformationscentralen hantera 230 fall där människor fått i sig etylenglykol, framför allt från kylarvätskor till fordon. Det är en ökning med 17 procent jämfört med 2016, enligt Kemikalieinspektionen.

Någon förklaring till ökningen lämnar inte inspektionen. Men myndigheten påpekar att en vanlig orsak är att kylarvätska hällts över i exempelvis en PET-flaska och att någon sedan av misstag dricker vätskan. Också i samband med så kallad slangning från ett fordons kylarsystem kan förgiftningar uppstå.

Berörda myndigheter påpekar att det finns kylarvätskor som i stället för etylenglykol innehåller propylenglykol, som är betydligt mindre giftigt.

Etylenglykol påverkar medvetandet och ger i allvarliga fall kramper och njurskador.

I fjol tvingades Giftinformationscentralen hantera 230 fall där människor fått i sig etylenglykol, framför allt från kylarvätskor. Det är en ökning med 17 procent jämfört med 2016. Arkivbild.
I fjol tvingades Giftinformationscentralen hantera 230 fall där människor fått i sig etylenglykol, framför allt från kylarvätskor. Det är en ökning med 17 procent jämfört med 2016. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset