Allt fler fall av misstänkt människohandel upptäcks av Migrationsverket. Arkivbild.
Allt fler fall av misstänkt människohandel upptäcks av Migrationsverket. Arkivbild.

Migrationsverket upptäcker allt fler misstänkta fall av människohandel bland asylsökande.Ofta handlar det om sexuell exploatering och många av offren är ensamkommande unga.

Första halvåret i år har Migrationsverket rapporterat 163 fall av misstänkt människohandel. Det kan jämföras med 195 fall under hela 2015.

Allt pekar mot en kraftig ökning i år, enligt Kajsa Törnqvist Netz, som samordnar arbetet mot människohandel på Migrationsverket. Hon uppger att trenden varit synlig under flera år.

Många unga

Av de 163 rapporterade fallen under 2016 är 53 ensamkommande minderåriga asylsökanden.

– Det är rätt mycket, säger Törnqvist Netz.

Hon pekar på att under hela förra året rapporterades 66 misstänkta fall som berörde minderåriga.

I en majoritet av de övriga fallen är offren kvinnor.

Ökningen av antalet rapporterade fall kan bero på att människohandel ökat i och med att antalet asylsökande slog rekord förra året. Migrationsverket pekar dock också på att man har förfinat metoderna för att upptäcka människohandel.

En djupare analys ska göras i början av 2017 då årssiffran för 2016 är klar.

Utnyttjas för sex

I hälften av fallen syftar människohandeln till att utnyttja människor för sexuell exploatering. Drygt 20 fall handlar om misstänkt tvångsarbete av olika slag. Det kan också handla om att offret till exempel tvingas begå stölder.

De som handlar med människor har oftast medhjälpare i Sverige. Alla de rapporterade misstänkta brotten behöver dock inte ha begåtts här. För första gången har Migrationsverket stött på två fall av misstänkt organhandel som ska ha skett i andra länder, men som asylsökande berättat om när de kommit hit.

– Jag brukade säga att jag är glad för att vi i Sverige aldrig haft misstänkta offer när det gäller organhandel, att man blivit tvingade att lämna organ, säger Törnqvist Netz.

Nigeria i topp

Det land där högst antal av de 163 rapporterade fallen kommer i från är Nigeria. Därefter kommer Mongoliet. Sedan är det ganska jämnt fördelat på olika länder, enligt Törnqvist Netz.

Hon betonar att för att upptäcka människohandel är det viktigt att myndigheterna samverkar inte bara med varandra utan även med frivilligorganisationer som arbetar med asylsökande.

Det är dock polisen som måste utreda de misstänkta brotten och hitta gärningsmännen.

– Tyvärr är det så att vi i Sverige inte har så många fällande domar, säger Törnqvist Netz.

Patrik Cederlöf, nationell samordnare mot prostitution och människohandel, säger samtidigt att man inte bara ska koncentrera sig på den juridiska processen.

– Här måste man ha människan i fokus, den som varit med om något, och titta vilka behov det finns att tillgodose, säger han.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset