Överbefälhavare Micael Bydén mötte soldater på Gotland för några dagar sedan. Arkivbild.
Överbefälhavare Micael Bydén mötte soldater på Gotland för några dagar sedan. Arkivbild.

Rapporterna om säkerhetsincidenter till Försvarsmakten har blivit fler. Det handlar till exempel om att personer söker kontakt med militär personal via sociala medier.

I norra Sverige har det kommit in rapporter om misstänkt ryskt spionage den senaste tiden, enligt SVT Norrbotten.

– Varje vecka får jag rapporter om både större och mindre spionverksamhet, säger Mikael Frisell, chef vid Militärregion nord, till SVT.

Därför har Försvarsmakten internt gått ut med en utmaning till personalen att vara extra vaksam.

Misstänkta personer

På Gotland har misstänkta personer tagit kontakt med militärer i samband med den nyss avslutade beredskapskontrollen på ön och även vid den stora flygvapenövningen i år där även finländskt stridsflyg deltog.

– Det har visats intresse för deltagande förband. Personer med utländskt registrerade bilar har närmat sig soldater och ställt olika typer av frågor om verksamheten, säger överstelöjtnant Hans Håkansson, chef för Gotlandsgruppen till Svenska Dagbladet.

Fler säkerhetsincidenter

Jesper Tengroth, pressekreterare vid Försvarsmakten, säger till TT att antalet inrapporterade säkerhetsincidenter har ökat de senaste åren. Det handlar, enligt honom, om en ökning i Sverige som helhet och inte i något specifikt område. Vad ökningen beror på är svårt att säga.

– Det kan bero på att vår personal är mer säkerhetsmedveten än tidigare och därmed rapporterar misstänkta händelser i högre utsträckning än förut, eller att allmänheten är mer uppmärksam också för den delen, säger Jesper Tengroth.

TT: Finns det några konkreta bevis för spionage?

– Det vi kan konstatera är att antalet inrapporterade säkerhetsincidenter har ökat. En säkerhetsincident är just det tills dess att man har utrett och avfört den, eller gått vidare med den, säger Tengroth.

Kontakt via sociala medier

En sådan incident kan vara ett kontakttagningsförsök via exempelvis sociala medier, en rekognosering på en plats eller att man tittar vid ett militärt skyddsobjekt.

TT: Vem eller vilka är det som gör detta?

– Det kan inte vi ha någon uppfattning om. Vi kan inte peka ut någon nation.

Jesper Tengroth har ingen kommentar om att Ryssland pekas ut i SVT Norrbottens rapportering.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset