Allt fler homosexuella män och kvinnor i Göteborg anmäler om de misshandlas av sin partner. Ett viktigt trendbrott, menar RFSL. – Det har varit skambelagt, säger Kina Sjöström, brottsoffersamordnare, på RFSL:s brottsofferjour.

TT Bild

Hittills i år har polisen fått in 131 anmälningar i Göteborg med kranskommuner från män som har misshandlats av den man de lever med.

Det är en ökning med nära 40 procent på några få år.

För kvinnor som anmäler den kvinna de lever med är ökningen procentuellt ännu större. Hittills i år har 54 misshandelsanmälningar gjorts där den utsatta kvinnan och förövaren är en kvinna i nära relation. Det är mer än dubbelt så många jämfört med hela 2011.

– Tror att ökningen handlar om att det sker en förändring, att medvetenheten att våld kan förekomma i alla typer av relationer har ökat, säger Kina Sjöström.

– Utsatt för partnervåld innebär en ännu större skam än när våld i heterosexuella relationer. När det gäller män som är utsatta finns det föreställningar om maskulinitet och att män ska kunna försvara sig.

Därför ser hon ökningen som att något positivt är på väg att hända. Tidigare har diskussionen om våld i nära relation helt dominerats av heteronormativa beskrivningar: förövaren är man, offret är kvinna, menar Kina Sjöström.

– Det sker förbättringar, även om de är långsamma. Diskussionen är fortfarande ny, men den har ändå börjat.

På RFSL:s brottsofferjour får de kontakt med många män och kvinnor som är utsatta av en våldsam partner. Men få anmäler.

– Man har på olika sätt försökt att ta sig ur relationen, men väljer att inte anmäla.

Kina Sjöström tror att det är extra svårt för samhället att ge stöd åt personer som utsatts för våld i samkönade förhållanden. Bland annat för att beskrivningen av våld i nära relation är så starkt förknippat med heterosexuella relationer.

– Det handlar om en okunskap om det här området. Det är en stor kunskapsbrist från båda sidor. Hur ska man då kunna prata om det, om man inte har ord för det. Varken den som är utsatt eller samhället som ger stöd.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset