Svensk sjukvård har fortsatt stora problem med överbeläggningar och personalbrist, konstaterar Ivo.
Svensk sjukvård har fortsatt stora problem med överbeläggningar och personalbrist, konstaterar Ivo.
Vård TT

Överbelagda akutmottagningar. Brist på läkare och sjuksköterskor. Multisjuka som ingen tar helhetsansvar för.

Svensk sjukvård har fortsatt allvarliga brister och klagomålen ökar, konstaterar Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Under fjolåret fick Ivo 7 181 klagomål från patienter och anhöriga om brister i vård och omsorg. Det är 983 fler klagomål jämfört med 2015, det vill säga en ökning med 16 procent.

Det finns inget enkelt och entydigt svar på varför antalet enskilda klagomål ökade. Hur man informerar om Ivo kan påverka, så ökningen behöver inte nödvändigtvis vara ett tecken på att antalet skador i vården ökar, säger utredaren Emilie Karlsson vid Ivo.

I sin Tillsynsrapport 2016. konstaterar Ivo att det finns stora geografiska skillnader i den vård och omsorg som erbjuds. "Blir skillnaderna allt för stora riskerar grundtanken med den svenska vården och omsorgen att undermineras", skriver Ivo.

Ivo, som även svarar för tillsyn av socialtjänsten, lyfter också fram den ansträngda situationen inom individ- och familjeomsorgen. Kommunerna har svårt att rekrytera personal och vakanser täcks upp av konsulter. Ivo pekar också på fortsatta problem med oseriösa aktörer inom områdena personlig assistans och tandvård.

Svensk sjukvård har fortsatt stora problem med överbeläggningar och personalbrist, konstaterar Ivo.
Svensk sjukvård har fortsatt stora problem med överbeläggningar och personalbrist, konstaterar Ivo.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset