Andelen elever som klarar gymnasiet på tre år ökar något – från 63 procent läsåret 2013/14 till 65 procent läsåret 2014/15, enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En förklaring kan vara bättre matematikresultat.

Det finns dock stora skillnader mellan elever som läst yrkesprogram respektive högskoleförberedande program, och även mellan kvinnor och män. De som klarar sig bäst är kvinnor som läser högskoleförberedande program.

En stor grupp fullföljer inte gymnasiet.

"En viktig utmaning är hur kommuner och skolor ska stödja och motivera dessa elever. Samhället har inte råd med att en så stor grupp unga inte klarar sina studier", säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset