Fler invandrade med utländsk examen ska få möjlighet att komplettera utbildningen vid högskola. Arkivbild.
Fler invandrade med utländsk examen ska få möjlighet att komplettera utbildningen vid högskola. Arkivbild.

Många invandrade akademiker har svårt att få jobb trots efterfrågan på arbetskraft. Nu får universitet och högskolor i uppdrag att starta kompletterande utbildningar för nyanlända.

Det ska bli möjligt för alla med utländsk examen, som under senare tid kommit till Sverige, att få gå kompletterande utbildning vid en svensk högskola. Regeringen ger 19 högre lärosäten uppdraget att anordna särskilda, kompletterande kurser åt nyligen invandrade med högskoleexamen.

– Det här är ofta bristyrken där vi behöver kompetensförsörjning. Det ger människor med utländsk examen samma möjlighet till jobb som de med svensk examen. Det är ett sätt att ta tillvara den kompetensen som de har och råda bot på den brist som vi ser just i dessa yrken, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till TT.

Under sommaren gav regeringen några universitet i uppdrag att starta kompletterande utbildningar för läkare, apotekare, receptarier och tandläkare. Nu anslås mer pengar till utbildningarna och fler högskolor får uppdraget.

Fler yrken inkluderas också. Den här gången gäller det även arkitekter, barnmorskor, biomedicinska analytiker, ekonomer, sjukgymnaster, ingenjörer, psykologer, sjuksköterskor, socionomer och systemvetare.

Kurserna ska motsvara högst två års heltidsstudier.

– Vi ser bakåt att Sverige inte varit så bra på att ta tillvara utländska akademikers kompetens. De har ofta arbetat under sin kompetens med enklare jobb. Nu blir det möjligt och ta tillvara den kompetensen.

Hur många som kommer att gå utbildningarna är för tidigt att säga, men regeringskansliet bedömer att det kan handla om alltifrån 30 till 500 platser per kurs och utbildning.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset