Användningen av starka smärtstillande tabletter har ökat dramatiskt bland unga i åldern 15–24 år. Arkivbild.
Användningen av starka smärtstillande tabletter har ökat dramatiskt bland unga i åldern 15–24 år. Arkivbild.

Det har skett en kraftig ökning av förskrivningen av starka smärtstillande preparat, så kallade starka opioider, till unga personer. Enligt statistik från Socialstyrelsen som SVT Nyheter tagit del av är det elva gånger fler unga mellan 15 och 24 år som fick dessa preparat år 2015, jämfört med 2006.

I den aktuella kartläggningen ingår fem typer av opioidpreparat: morfin, oxikodon, ketobemidon, fentanyl och buprenorfin.

Statistiken visar endast hur många unga som fått läkemedlen utskrivna minst en gång. Däremot säger den inget om hur länge ungdomarna tagit tabletterna eller hur hög doseringen varit. Preparaten är beroendeframkallande och i rekommendationerna står att behandling ska ske mycket restriktivt och endast i noggrant utvalda fall.

Förskrivningen av opioider överlag till unga, av både starka och svaga substanser, har däremot minskat något de senaste åren.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset