Antalet viltolyckor ökar. Och risken för viltkollisioner är störst i Kalmar län.Det visar statistik om olyckor med vilt under årets första nio månader från Nationella Viltolycksrådet.

Hittills i år har det inträffat över 33 000 viltolyckor. Det är en ökning med 7 procent jämfört med samma period förra året.

– Det kan finnas många orsaker. Man kan inte sticka under stol med att trafikpoliser i princip försvunnit från Sveriges vägar, säger Lars-Erik Nilsson, verksamhetsledare på Nationella Viltolycksrådet.

Han säger att vi kan vänta fler i och med att trafiktempot ökar och därmed även risken för olyckor.

– Oktober, november och december är de månader då antalet olyckor är högre, säger Lars-Erik Nilsson.

Försäkringsbolaget If har i en årlig sammanställning räknat ut risken för kollisioner i olika län genom att ställa antalet rapporterade olyckor i relation till antalet registrerade fordon i länen.

I toppen, alltså med störst risk, hamnar Kalmar län med 18,6 olyckor per 1 000 fordon, följt av Kronoberg (17,9) och Värmland (14,1). I botten återfinns Västernorrland (4,1), Stockholm (2,8) och Norrbotten (2,3). Rikssnittet ligger på 8,6 olyckor per 1 000 registrerade fordon.

Men statistiken har brister. Renen räknas inte som vilt utan ses som ett tamdjur. Och Norrbotten som har det lägsta snittet på viltolyckor, ligger i topp vad gäller kollisioner med ren. Under januari till september inträffade 673 renolyckor. Det är nästan dubbelt så många olyckor som med vilt (354).

Johan Nilsson / TT
Risken att råka ut för en viltolycka är störts i Kalmar län. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset