Kirurgen Paolo Macchiarini.Arkivbild.
Kirurgen Paolo Macchiarini.Arkivbild.

Kirurgen Paolo Macchiarini har gjort sig skyldig till forskningsfusk, enligt Centrala etikprövningsnämnden. Ytterligare 16 forskare vid Karolinska institutet och universitetssjukhuset dras med i fallet.

– Om man har sitt namn på artikeln så har man ett ansvar, säger Lena Berke, ordförande i expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden.

Den aktuella forskningen, som publicerades i tidskriften Nature Communications 2014, utförde försök på råttor och deras matstrupar – alltså inte luftstrupar som Paolo Macchiarini blivit mer känd för att experimentera med.

Många författare

Hela 24 författare stod bakom artikeln. Sjutton av dem, inklusive Paolo Macchiarini, är – eller var – knutna till Karolinska institutet eller Karolinska universitetssjukhuset vid tiden för publicering.

Vissa anses ha mer ansvar än andra, men CEPN finner att samtliga gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. På ren svenska: fusk.

– När man läser artikeln får man intrycket av att försöket var mycket framgångsrikt, men om man jämför med de data som vi trots allt fått ut så ser man att detta inte alls stämmer, säger Lena Berke.

Enligt Berke, som säger att råttorna drabbades av stora viktförluster, finns totalt tre punkter som var för sig inneburit oredlighet i forskning.

– Vi har försökt få ut rådata. Det har vi inte fått. Vi har försökt få ut försöksjournaler. Det har vi inte fått, trots att sådana ska lämnas ut. Artikeln ger en vilseledande presentation, tolkning och beskrivning av resultaten när man jämför med de data som vi trots allt fått ut. Det stämmer inte.

Tidigare anklagelser

Redan 2014 riktades misstankar mot Macchiarini. Då anmälde fyra läkare på Karolinska universitetssjukhuset, som menade att kirurgen förvanskat fakta om operationer med konstgjorda luftstrupar i artiklar, honom till Karolinska institutets dåvarande rektor Anders Hamsten.

I mars 2015 friades dock Macchiarini av KI:s etikråd. I maj samma år visade Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, att uppgifterna i kirurgens artiklar inte stämmer överens med hans egna journalanteckningar. Trots det meddelade Hamsten att kirurgen inte gjort sig skyldig till fusk.

Nu välkomnar Gerdin CEPN:s yttrande.

– Likkistan spikas igen.

Karolinska institutets prorektor, Henrik Grönberg, säger att han ser mycket allvarligt på utslaget från CEPN.

– Det är Karolinska institutets rektor som fattar det slutgiltiga beslutet, det vill säga om det förekommit oredlighet eller inte. Men självklart väger CEPN:s yttrande väldigt tungt.

Lorenzo Galassi
Kirurgen Paolo Macchiarini.Arkivbild.
Lorenzo Galassi
Kirurgen Paolo Macchiarini.Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset