Aborterna ökar i Sverige, Siffrorna från 2005 visar att variationerna inom Stockholms län är stora: i Botkyrka skedde totalt nästan dubbelt så många aborter som i Danderyd förra året.
– Man hittar samma typer av människor på en abortmottagning som på en förlossningsmottagning. Men det är klart att det kan vara fler från invandrartäta områden som gör abort. Det kan vara känsligt att prata om sådana saker hemma om man över huvud taget inte får ha sex. Då kan det även vara svårt att ha preventivmedel hemma för att man är rädd att föräldrarna ska märka något, säger Lena Marions, överläkare och gynekolog på Karolinska universitetssjukhuset.

Även bland tonårsaborterna låg Danderyd lägst 2005, medan Sundbyberg hamnade högst i landet, efter Munkfors och Filipsstad. Vanligast är att man gör abort i åldern 20–29 år, men i både Sundbyberg, Botkyrka, Österåker och Södertälje skedde fler tonårsaborter. Att förebygga oönskade graviditeter är enda sättet att minska abortstatistiken.
– Det handlar om tillgång till och information om preventivmedel, säger hon.
I länet som helhet minskar antalet aborter första halvåret i år jämfört med förra.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset