På kort tid har ett 60-tal fall av könsstympade flickor upptäckts i Norrköping sedan skolhälsovården börjat ställa frågor. I en klass var alla flickor könsstympade. Forskare tror inte att ingreppen varit olagliga.

– Det finns väldigt många flickor i Sverige som är omskurna. Det är inget brott att komma till Sverige och vara omskuren och inget överraskande att detta upptäcks, säger Birgitta Essén, överläkare och forskare på Uppsala universitet.

Kommunen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram vägledning hur det förebyggande arbetet mot könsstympning ska gå till. Därmed har skolpersonal blivit bättre på att uppmärksamma problematiken, menar Ann-Christine Johansson, chef för centrala elevhälsan i Norrköping.

– Vi utbildar all personal att se det här, det finns en lag men nästan ingen lagförs. Nu frågar vi alla flickor om detta. Vi anmäler alla fall till socialtjänsten som beslutar om det ska vidare till åklagare.

Könsstympning är förbjudet i Sverige, men Birgitta Essén,  överläkare och forskare på Uppsala universitet,  tror inte att det rör sig om olagliga ingrepp.

– Det skulle i så fall vara en global världsnyhet. Sker det utomlands innan personen har blivit svensk medborgare eller kommit hit så är det inte olagligt. Om föräldrarna däremot tar barnet utomlands och ser till att det sker, då kan föräldrarna straffas.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset