Jens Östgaard och Helena Rewucha frågade Kompisbyråns grundare Emma Hammar om de kunde hjälpa till och nu är de kompisledare i Göteborg.
Jens Östgaard och Helena Rewucha frågade Kompisbyråns grundare Emma Hammar om de kunde hjälpa till och nu är de kompisledare i Göteborg.

Av alla etablerade svenskar som anmäler sig för en fika är cirka 95 procent kvinnor, skriver Jens Östgaard, 36, på Kompisbyrån i Göteborg.

Jens Östgaard och Helena Rewucha är engagerade i Kompisbyrån i Göteborg, som organiserar fikaträffar mellan nyanlända och svenskar. Syftet är att ge de som kommer som flyktingar insyn i svenska samhället, tillgång till språket – och en möjlig ny kompis.

Efter en affischeringsrunda på stadens bibliotek tröttnade Jens på att det är så få män som anmäler sig som fikakompisar till nyanlända.

Så här skriver han på Facebook:

När det gäller integrationsarbete så tycker Jens Östgaard att Sverige bör representeras som Sverige ser ut.

– Det viktigaste är att människor som inte har några nätverk och kan väldigt lite om vårt språk, vår kultur och sättet Sverige fungerar på får tillgång till det genom oss som är etablerade i landet.

Inlägget på Facebook har fått god respons – Kompisbyrån har fått 90 nya fikakompisar, varav 80 är män.

►LÄS MER: Så kan just du hjälpa till

Forskare på Ersta-Sköndal högskola gör var fjärde år en befolkningsstudie om hur svenskar arbetar ideellt.

– Vi är generellt väldigt engagerade, 53 procent av den vuxna befolkningen är ideellt engagerade, säger Anna Snell, som jobbar som pressansvarig på Volontärbyrån.

Av studien framgår att det är något fler män som jobbar ideellt, men då räknar man in allt: idrottsrörelsen, religiösa organisationer, socialt inriktade organisationer, säger Anna Snell.

– Det är inom idrotten som det är flest män, men inom socialt inriktade organisationer är det fler kvinnor.

Det är just den sortens organisationer som oftast tar hjälp av Volontärbyrån, till exempel Kompisbyrån och Röda korset.

►LÄS MER: 10 saker du kan göra för att bli en bättre medmänniska

Genom Volontärbyrån kan de som är intresserade av att jobba ideellt, till exempel med att stötta flyktingar, leta efter organisationer och uppdrag som passar dem.

– Vi ser ungefär 80 procent kvinnor som söker de uppdragen.

Enligt Snell finns det ett stort sug hos frivilligorganisationerna efter fler killar.

Vad är vinsten med att ha en jämn könsfördelning?

– Ju större bredd man får i sitt sociala nätverk, desto större är chansen att vi ska få till en lyckosam integration i samhället.

Anna Snell tror på en möjlig snöbollseffekt om fler män engagerar sig.

– Om man ser andra i sin egen omgivning som jobbar ideellt så inspireras man till det själv, säger hon.

►LÄS MER: Katarina flyktinghjälp efterlyser fler män – saknas bland volontärerna

Under hösten och vintern kom stora grupper med flyktingar till Sverige och då gick exempelvis Katarina flyktinghjälp ut och efterlyste fler män till sin verksamhet.

Även på frivilligorganisationen Individuell människohjälp har man märkt av en tydlig ojämlikhet. Den klart största gruppen är unga kvinnor i 20–30-årsåldern och nästa stora grupp är kvinnor över 65 år.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset