En nöjd statsminister Stefan Löfven utanför FN-högkvarteret i New York efter Barack Obamas flyktingtoppmöte "Leaders summit on refugees" där Sverige var medvärd.
En nöjd statsminister Stefan Löfven utanför FN-högkvarteret i New York efter Barack Obamas flyktingtoppmöte "Leaders summit on refugees" där Sverige var medvärd.

Länderna på Barack Obamas flyktingtoppmöte i FN-skrapan lovar att ta emot dubbelt så många kvotflyktingar som tidigare. Men erfarenheterna visar att löften och praktisk handling är två olika ting.

Redan vid mötets slut framhöll en av de inblandade värdarna, USA:s FN-ambassadör Samantha Power, att det nu är upp till länder som lovar att följa upp det i praktisk politik.

– Vi har sett tidigare att länder har en dålig vana av att komma till givarkonferenser och göra åtaganden men sedan inte leva upp till dem, sade Power och krävde mer denna gång.

Enligt Mats Karlsson, direktör för Utrikespolitiska institutet, är en av poängerna med FN att målen ska sättas högt. Länderna ska sporra varandra.

– Väldigt ofta möts man på FN-konferenser och sätter målen högre än vad man klarar av men man rör samhällen i rätt riktning, säger Karlsson och framhåller att de små stegen ändå ingav visst förtroende.

Svårare nu

Idag kan det dock vara svårare att klara mål eftersom så många röster och ledare talar emot internationellt samarbete, enligt Karlsson.

På mötet, med USA och president Barack Obama som värd och bland andra Sverige och Kanada som medarrangörer, lovade de 50 deltagande länderna att erbjuda uppemot 360 000 kvotflyktingar plats de närmaste åren genom så kallad vidarebosättning.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR ligger behovet sedan något år tillbaka på uppemot 1 miljon människor, som av olika skäl inte kan återvända till hemländer. Det är UNHCR som väljer ut personer som måste få ett nytt hem.

– Jag är stolt över att ha varit medvärd. Det är ett bevis för att Sverige uppskattas, sade en nöjd Stefan Löfven efter mötet men tillade också att det nu gäller för länder som lovat att leva upp till vad de sagt.

Sverige ska upp från ett mottagande på 1 900 kvotflyktingar per år till 5 000 om några år. Sverige ger också 175 miljoner kronor till en ny fond inom Världsbanken som ska hjälpa medelinkomstländer som Jordanien och Libanon som tagit stort ansvar för flyktingsituationen. Och 150 miljoner kronor går till den internationella organisationen för migration (IOM) och UNHCR gemensamt, som stöd för en mekanism för så kallad vidarebesättning av 30 000 kvotflyktingar.

360 000 lovas plats

Etiopien, Jordanien, Kanada, Mexiko och Tyskland var också med och höll i toppmötet. USA har fått kritik för att man tagit emot så få flyktingar från främst Syrien. Det totala antalet flyktingar för i år är snart är uppe i 85 000, varav 13 000 från Syrien. Obama sade att 110 000 ska tas emot nästa år.

Pontus Lundahl/TT
En nöjd statsminister Stefan Löfven utanför FN-högkvarteret i New York efter Barack Obamas flyktingtoppmöte "Leaders summit on refugees" där Sverige var medvärd.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset