FN är oroad över att Sverige stöttar och sporrar rasism.
FN är oroad över att Sverige stöttar och sporrar rasism.

I en ny rapport av en FN-kommittée skriver experterna bland annat de är "oroliga över att Sverige tillåter organisationer som stöttar och sporrar rasistiskt hat", och ställer nu krav på att Sverige bättrar sig.

I en ny rapport av FN:s rasdiskrimineringskommittée framgår det att FN är oroad över rasism och hatbrott i Sverige. Det rapporterar SvD, som tagit del av den nya rapporten.

Oron ska enligt tidningen handla om ”det stora antalet rapporterade hatbrott och fortsatt rasistiskt våld” i det svenska samhället.

Rasdiskrimineringskonventionen är en av de nio konventionerna inom FN.

– På uppdrag av FN för mänskliga rättigheter har kommittéen för rasdiskriminering granskat hur länderna lever upp till den konventionen inom FN. De genomför granskningar återkommande, säger Pekka Johansson, pressekreterare på svenska FN-förbundet, till Metro.

I rapporten står det bland annat:

”FN-kommittén är oroad över rapporter om fortsatta rasistiska hatbrott mot afrosvenskar, judar, muslimer och romer i Sverige. Särskilt allvarligt är att det sker under valkampanjer, i medier och på internet. Vi är också bekymrade över rasistiska och extremistiska organisationer i Sverige, och deras offentliga manifestationer och demonstrationer.”

LÄS MER: Ökning av hatbrott kopplat till asylboenden

FN-experterna uttrycker dessutom bestörtning över uppmärksammade mordbränder mot moskéer och mottagningscenter för asylsökande i landet.

– Vi är mycket bekymrade över attacker mot moskéer. Vi är också oroade över att terroristlagar på oproportionerligt sätt inriktas på muslimer medan brott av andra grupper, som neonazistiska grupper, inte utreds som terrorbrott. Stereotypisk framställning av muslimer i medierna och av politiker är också oroväckande, skriver de, enligt SvD.

LÄS MER: NMR-medlem döms för hets mot folkgrupp under tennismatch

Även bortfallet av utredningar, åtal och fällande domar av antalet rapporterade fall av hatbrott och hets mot folkgrupp, är ett orosmoment enligt rapporten.

Dessutom är FN kritiskt mot att den svenska polisen fortsätter med etnisk profilering av minoriteter, och menar att Sverige måste jobba för att hindra och motarbeta polisens rasprofilering. Särskilt när det gäller sårbara grupper som afrosvenskar, muslimer och romer.

FN uppmanar nu Sverige att omedelbart vidta åtgärder för att säkra muslimska minoritetsgrupper mot våld och hatbrott. Inför nästa rapport som kommer 2023 skriver nu experterna att Sverige “måste ge detaljerad information om antalet hatbrott och fall av hets mot folkgrupp, inledda utredningar samt antalet fällande domar.”

LÄS MER: Därför träffas FN:s säkerhetsråd i Sverige – och det här ska de diskutera

Även uppgifter om skadestånd eller annan kompensation till offren ska ges till FN.

Inom ett år vill de dessutom att Sverige återkommer med åtgärder när det gäller rasism kring terrorbrott och antimuslimsk rasism.

 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset