Bengt Lund-Jensen är en av de många forskare som använder sig av CERN-laboratoriet där superacceleratorn finns.
Bengt Lund-Jensen är en av de många forskare som använder sig av CERN-laboratoriet där superacceleratorn finns.

Förra vändan upptäcktes Higgs-partikeln – nu är den enorma partikelacceleratorn redo för nya utmaningar. ”Vi vet att det finns mer materia än vad vi kan se”, säger partikelfysikern Bengt Lund-Jensen.

Partikelacceleratorn Large Hadron Collider utanför Genéve har legat nere för reparation en tid men är nu redo att tas i bruk.

– LCH körde några år och vi hittade Higgs-partikeln, sen har det varit ett stopp i maskinen för att åtgärda kända fel, säger Bengt Lund-Jensen, professor i partikelfysik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockhlolm.

När accelleratorn är klar att köras igen i maj kommer energin som tillförs vara på 13 Terra elektronvolt jämfört med 8 när Higgs-partikeln upptäcktes. Det innebär en chans att upptäcka helt nya partiklar och till och med skapa ett hål till ett parallellt universum.

Enligt forskaren Mir Faizal som kommer att utföra experiment på LHC är det också möjligt att skapa svarta hål.

– Vi förutspår att gravitiation kan läcka ut till andra dimensioner och om den gör det så kan vi skapa svarta hål i miniatyr på LCH, säger han till Daily Express.

Forskare på LHC har liknat parallella universum med en hög pappersark, där varje lager är ett universum. 

– Det finns tio gånger mer mörk materia som materia som skickar ut ljus, Det skulle kunna finnas ett annat universum bara några millimeter bort, säger Bengt Lund-Jensen. 

Redan från starten har LHC-kritiker varit rädda för att acceleratorn ska kunna skapa ett svart hål som sväljer hela universum. Oron blir inte mindre av att energinivåerna nu vrids upp till nästan det dubbla. 

Men någon risk för att LHC ska sluka hela planeten finns inte, menar Bengt Lund-Jensen. Exakt vad som kommer att komma fram vid experimenten i maj är oklart, men syftet är att synliggöra nya typer av partiklar som i sin tur kan skapa förståelse för universums uppkomst.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset