Stigande havsnivåer och stor risk för översvämningar i alla kustbelägna länder. Det, är verkligheten som väntar om ingenting görs för att stoppa smältisen på Antarktis, menar forskare i en ny rapport.

Enligt nio prisade forskare som studerat kontinenten och vattnet runt den i decennier, måste en förändring ske nu. Annars väntar allvarliga konsekvenser – för hela jordklotet. Det skriver CNN, som tagit del av rapporten i den vetenskapliga tidskriften Nature.

Varje år frigörs 200 miljarder ton is från Antarktis och detta bidrar till att havsnivån stiger en halv millimeter varje år. På delar av kontinenten har förlusten av is tredubblats det senaste decenniet.

Trots att många av oss kanske aldrig kommer att uppleva Antarktis på nära håll i verkligheten, vill dessa forskare att du ska veta att det som händer på den här avlägsna kontinenten kommer ha inverkan på din egen trädgård.

LÄS MER: Minst 50 miljoner klimatflyktingar 2050 enligt ny studie

Antarktis smälter och om inget görs väntar katastrofala konsekvenser för alla, enligt forskarna. Foto: Pixabay

Påverkar alla

Rapporten beskrivs av CNN som väldigt spekulativ, men forskarna själva menar det som presenteras är befogat.

– Vi behöver få människor att inse att det här inte är något som bara påverkar en avlägsen region. Fiskare som ger massor av jobb och mat till en massiv mängd människor kommer att påverkas. Kustregionerna kommer påverkas. Det här har långtgående konsekvenser över hela världen. Förhoppningsvis kommer folk se rapporten och vara uppmärksamma, och vi vill att det ska ske snarast, innan det är för sent, säger säger Rob DeConto, professor i geovetenskaper vid University of Massachusetts Amherst i USA, till CNN.

LÄS MER: Klimatförändringar hotar världsarv

Det här kan hända

Det krassa scenariot

Om inget görs för att minska utsläppen av växthusgaser och om den globala uppvärmningen av planeten fortsätter, kan antarktiska oceanen och Antarktis smälta bort till en fjärdedel av sin storlek till år 2070, enligt rapporten. Om isen skulle smälta så mycket, kommer havsnivån stiga med ungefär en halvmeter. USA:s kust skulle troligen se en ännu högre havsnivå, vilket skulle skada stora delar av städerna där och skapa kaos.

Med detta scenario skulle medeltemperaturen stiga med 3,5 grader. FN beskriver en två-gradig ökning som ”katastrofalt” för jorden.

Det varmare vattnet skulle skada djurlivet på en större skala, skapa fler isberg, försvåra fisket och vi skulle se kraftiga dödsfall av sjöfåglar, sälar och pingviner.

Pingviner. Endast ett minne blott om världen inte stoppar utsläppen av växthusgaser, menar forskarna. Foto: Pixabay

Det optimistiska scenariot

Om världen tillsammans arbetar för att minska avgaserna och begränsar utsläppen av växthusgaser kan det, enligt rapporten, finnas en chans att Antarktis kan se ut som kontinenten gör i dag, även år 2070.

Isblocken skulle fortfarande vara tunna, men det skulle sakta ner tempot och samtidigt öka havets surhetsgrad. Några av de mer känsliga arterna i djurlivet skulle fortfarande dö, men resten av djurlivet skulle med tiden anpassa sig. Djur som till exempel sjöfåglar skulle behöva förändra sitt sätt att skaffa mat, vilket fortfarande skulle hota deras överlevnad, men chansen att sådana arter med tiden anpassar sig är större i det tidigare scenariot.

Vacker bild i gryningen? Avgaser förtunnar ozonlagret som är som tunnast ovanför Antarktis. De kan orsaka många djurarters död till år 2070, om de inte minskas. Foto: Pixabay

LÄS MER: Flyttfåglar hotas av klimatet

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset