Nyfödda barn har inte samma moraliska status som äldre personer. Därför vore det okej med ”efter födseln”-abort, skriver två bioetiker.

Det är i en artikel i Journal of Medical Ethics som den kontroversiella åsikten framförs. De två forskarna Alberto Giubilini (Universitetet i Milan) och Franscesca Minerva (Universitetet i Melbourne) skriver att ”foster och nyfödda har inte samma moraliska status som faktiska personer”. Och att det därför borde vara okej att abortera barn även efter att de har fötts.
 
Att abortera efter födseln kan vara lämpligt i flera situationer, skriver författarna. Av samma anledningar som man gör abort även innan barnet har fötts. För att det är något fel på fostret, för att man inte har råd att bli förälder, eller för att man inte är redo att bli förälder.
 
Etikerna skriver att vissa sjukdomar inte upptäcks förrän efter födseln, och att man då borde kunna göra abort.
 
”En konsekvens av den här inställningen är att intressena från faktiska personer är viktigare än intressena som finns hos blott potentiella personer som kanske blir riktiga personer”, står det i artikeln.
 
Artikeln avslutas med sammanfattningen:
”Samma anledningar som rättfärdigar abort borde också rättfärdiga dödande av en potentiell person när den är i stadiet av att vara nyfödd.”
 
Artikeln har väckt stora reaktioner runt om på nätet, och författarna har blivit hotade till livet, skriver tidningen på sin blogg.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset