Kreativitet kopplas till schizofreni.
Kreativitet kopplas till schizofreni.

Musiker, dansare och författare bär oftare på genetiska varianter som är vanligare bland människor som lider av psykisk sjukdom, visar forskning.

Galen — eller ett geni? Gränsen mellan psykisk sjukdom och kreativitet har intresserat människan länge.

Islänningen Kari Stefansson med kollegor har tidigare, efter att ha analyserat genetiska data från 150 000 människor, identifierat vissa genetiska varianter som ökar risken för schizofreni eller bipolär sjukdom (manodepressivitet). De har också visat att dessa varianter kan förutsäga risken att drabbas av psykisk sjukdom.

Nu har forskarna undersökt om det även finns en koppling till kreativitet.

Kreativitet definierades som om en person hade ett kreativt yrke, som dansare, författare, konstnär eller musiker. Och det visar sig att samma genetiska varianter förekommer betydligt oftare bland helt friska personer med dessa yrken, än hos människor i övrigt.

Forskarna, som redovisar sina resultat i Nature Genetics, kunde till och med förutsäga om personer i två separata grupper, 9 000 svenskar och drygt 18 000 holländare, hade ett kreativt yrke eller inte.

Sambandet kunde inte förklaras av skillnader i intelligens, utbildningsmöjligheter eller släktskap med personer med psykisk sjukdom.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset