Det låter som Star Trek. Men nu presenterar ett framstående forskarteam bevis för att universum bara är en enda stor projektion.

TT

Har du någon gång fått känslan av att ingenting av det som händer är på riktigt? Du kan vara inne på ett spår som ligger närmare sanningen än du kanske tror. 

Ett team av fysiker har presenterat vad som beskrivs som de tydligaste bevisen hittills för att vårt universum bara är en projektion. Det rapporterar tidskriften Nature.

Den hänförande teorin är rätt komplicerad. Den tar avstamp i strängteorin, som går ut på att gravitationskraften uppstår ur mycket tunna, vibrerande strängar. Det är dessa strängar som är de minsta byggstenarna i all materia.

1997 lanserade fysikern Juan Maldacena idén att strängteorin kan omtolkas med väletablerad fysik. I stringvärlden finns det nio rymddimensioner och en tidsdimension. Men enligt teorin är strängvärlden bara ett hologram. 

Där det verkligen händer något är i ett plattare kosmos utan gravitation.

Det är den här teorin som fysikerteam nu hittat nya bevis för. Förvirrande? 
Kanske blir du klokare av att läsa mer om det hela hos Nature.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset