Vi ger djuren olika virus, tvingar dem röka, dödar dräktiga djur för att studera deras foster, syr igen deras ögon, förlamar dem och kapar deras tår. Det måste bli ett slut på det, skriver Daniel Rolke från Djurrättsalliansen.

TT/Privat

För två år sedan införde EU ett totalförbud mot försäljning av djurtestad kosmetika och hygienprodukter. Många djurvänner, mig själv inkluderad, kunde dra en lättnadens suck då decennier av kampanjer äntligen gett resultat. Produkter som schampo och smink får inte längre djurtestas inom EU och inte heller säljas.

Dessvärre utsätts djur fortfarande för plågsamma djurförsök i Sverige: Vi ger djuren olika virus, tvingar dem röka, dödar dräktiga djur för att studera deras foster, syr igen deras ögon, förlamar dem, kapar deras tår, gör dem beroende av droger som kokain, bränner dem levande, utsätter dem för extrema temperaturer, tillför olika irriterande ämnen för ögonen och deras hud och tvingar dem andas in giftiga ämnen. Alla dessa grymheter görs i forskningens namn. Bakom låsta dörrar och taggtrådsbeklädda staket väl undangömda från allmänheten används och dödas omkring 2 800 djur varje dag i laboratorier tillhörande universitet, sjukhus och forskningsinstitut.

Hunden sägs vara människans bästa vän. Frågan är om hunden kan säga detsamma om oss människor? Just nu pågår ett försök på ett läkemedelsföretag i Mölndal där 100 hundar används. De undersöker de farmakologiska och toxikologiska effekterna på ett nytt läkemedel. Hundarna får en injektion i ven eller hud, eller via sond till magsäcken eller genom en mask de andas in substansen från. Detta sker två gånger per dygn i en månads tid. En del av de bieffekter som man räknar med är att hundarna får kräkningar och diarréer som resulterar i uttorkning, ihållande kramper, andningsbesvär, dämpat beteende och att de kraftigt tappar vikt. De hundar som får symptom som inte går över under en natt avlivas genom avblodning. Därefter dissekeras hundarna och man tar deras organ. De hundar som överlever försöket överförs till ett nytt försök och deras enda befrielse från grymheterna är döden. De här hundarna får aldrig gå på några promenader eller känna den kärlek som en familjehund får. Det är verkligheten för några av de omkring en miljon försöksdjur som används varje år i Sverige, vart och ett av dem en individ.
Självklart behövs forskning och vetenskapliga framsteg, men inte till vilket pris som helst. Många tror att forskningen kring livshotande sjukdomar kommer att upphöra utan djurförsök. Men redan i dagsläget sker en stor del av forskningen utan utnyttjande av djur, många gånger baserad på mänskliga celler eller modeller.

Dessvärre satsas det alldeles för lite på forskning som inte innefattar djur och det finns inte alternativ till alla djurförsök i dagsläget. Men det betyder inte att det är rättfärdigat att utföra de försöken på djur. Vi tror att de flesta skulle vara emot försök på människor som utfördes mot deras vilja även om det skulle leda till stora framsteg i sökandet efter vaccin och botemedel mot olika sjukdomar.

Samma kriterier bör gälla andra djur då de, precis som vi, är kännande, levande varelser.
Vi måste hitta sätt att forska och nå framsteg utan att göra våld på andra.

Daniel Rolke,
Djurrättsalliansen

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset