Barn som får i sig mycket gluten i tidig ålder löper högre risk att utveckla celiaki. Arkivbild.
Barn som får i sig mycket gluten i tidig ålder löper högre risk att utveckla celiaki. Arkivbild.

Varför man utvecklar glutenintolerans gäckar forskare världen över. Men Carin Andrén Aronsson vid Lunds universitet har kommit en liten bit på vägen. Hennes forskning har hittat samband mellan sjukdomen och hur mycket gluten barn upp till två år får i sig.

Tidigare har man trott att celiaki (glutenintolerans) har större risk att utvecklas hos barn som börjar äta gluten tidigt och att amning ska ge ett starkare skydd. Men resultat från forskningsprojektet Teddy, som studerar 8 700 barn i Sverige, Finland, Tyskland och USA, har inte kunnat påvisa något sådant samband.

Sverige högriskland

Däremot verkar det som att mängden gluten barn får i sig i tidigt ålder spelar roll för om celiaki utvecklas eller inte.

– När vi tittar på de svenska barnen som är med i Teddy-studien kan vi se att de som fått celiaki hade ett högre glutenintag innan två års ålder, säger Carin Andrén Aronsson, dietist och doktorand vid Lunds universitet.

Det är fortfarande inte känt varför man får celiaki, men Sverige är ett högriskland för glutenintolerans. Det skulle kunna bero på att svenska barn får i sig mycket gluten tidigt. Det verkar även finnas en koppling mellan infektioner i mage och tarm och ett utvecklande av sjukdomen.

Okänt varför

I och med de nya forskningsresultaten har man kommit lite närmare svaret på celiaki-gåtan, men Carin Andrén Aronsson kommer att fortsätta gräva i frågan.

– Man måste dels ha riskgenen och dels äta gluten för att utveckla celiaki, men 40 procent av svenskarna bär på den här genen och bara tre procent utvecklar sjukdomen och man vet inte riktigt varför.

Glutenfri mat har blivit något av en hälsotrend, men Carin Andrén Aronsson säger att den som är frisk med gott samvete kan äta glutenrik mat.

– Gluten i sig är inte farligt, det finns ingen anledning att undvika gluten om man inte har celiaki, säger hon.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset