Våmb strax utanför Skövde.
Våmb strax utanför Skövde.

Cementa får fortsätta sin kalkbrytning i Våmb på östra delen av Billingen i Skövde kommun. Det slår Mark- och miljööverdomstolen fast i en dom, skriver Skövde Nyheter.

Det innebär troligen slutet på den strid som pågått sedan 2012 där natur- och fritidsintressen ställts mot Cementas önskan att få fortsätta med sin kalkstensbrytning i området.

Cementa ges nu möjlighet att bryta 1,5 miljoner ton kalksten per år även efter det att det nuvarande tillståndet går ut 2017. Domstolen menar däremot att det är rimligt att skydda ett mindre område närmast Billingens friluftsområde som Cementa också ville använda.

Domstolen skriver att Cement inte behöver vänta på att domen vinner laga kraft, utan kan börja brytningen omgående. Domen kan överklagas till Högsta domstolen men det är inte sannolikt att ärendet ges prövningstillstånd.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset