I Metros nya serie svarar juristen Sanna Wetterin på läsarnas frågor.
I Metros nya serie svarar juristen Sanna Wetterin på läsarnas frågor.

En gång i månaden svarar Fenix familjejurist Sanna Wetterin på Metroläsarnas frågor. Den här månaden går hon igenom vad som gäller när man har tecknat ett äktenskapsförord.

Jag och min man har skrivit ett äktenskapsförord där all vår egendom ska vara enskild egendom. När jag går bort, vem ärver denna egendom? Jag har en syster och en pappa i livet.

Ett äktenskapsförord är ett avtal om vad som ska vara enskild egendom i ett äktenskap. Det som utmärker enskild egendom är att den, till skillnad från giftorättsgods, inte ingår i en eventuell framtida bodelning. Eftersom ni skrivit ett äktenskapsförord som gör all egendom till enskild kommer det inte ske en bodelning mellan er vid en skilsmässa eller ett dödsfall.

Äktenskapsförordet har däremot ingen inverkan på vem som ärver dig.

Ett äktenskapsförord påverkar även hur stort arvet efter dig blir. Om en bodelning inte sker vid din död tillfaller all din egendom dina arvtagare. Äktenskapsförordet har däremot ingen inverkan på vem som ärver dig. Din efterlevande make är fortfarande din närmaste arvinge. Han kommer att ärva all din kvarlåtenskap, om du inte skrivit något annat i ett testamente. Din pappa och syster, alternativt systerns barn om de skulle vara avlidna, är efterarvingar och ärver din andel i din makes dödsbo först vid hans bortgång.

När min mamma gifte sig med sin nya man köpte han ett hus som de skulle bo i. Bara han har lagfart. Mamma hjälpte till vid köpet genom att stå på en mindre del av lånet. De har ett äktenskapsförord där all deras egendom ska vara enskild egendom. Innebär det att mamma inte kommer få något av huset om de skulle skilja sig?

Eftersom din mamma och hennes make skrivit ett äktenskapsförord som gör all egendom till enskild kommer den som äger fastigheten behålla den vid en skilsmässa. Ingen bodelning kommer ske.

Vid köp av egendom blir den som ingår köpeavtalet egendomens ägare. I rättspraxis har det dock utvecklats en princip som kallas dold samäganderätt. Den innebär att exempelvis en make kan ha rätt till hälften av egendomen, trots att denne part inte står som avtalspart och oavsett om det föreligger ett äktenskapsförord eller inte.

LÄS MER: Juristen: Här är svaren på 5 vanliga frågor om giftermål

För att en part ska ha en dold samäganderätt till egendom som officiellt sett ägs av den andra parten ska tre förutsättningar vara uppfyllda:

  1. Egendomen ska ha förvärvats för gemensamt bruk
  2. Parten som inte utåt agerar som avtalspart ska ha lämnat ett ekonomiskt bidrag vid förvärvet som underlättat detsamma
  3. Det ska ha förelegat en uttrycklig eller tyst överenskommelse om att egendomen ska ägas av dem gemensamt

Det kan vara svårt att bevisa att punkt tre är uppfylld. Enligt praxis gällande makar (och sambor) antar man dock att punkt tre är uppfylld så länge man kan bevisa att punkt ett och två är uppfyllda. Denna presumtion kan dock brytas om det bevisas att deras avsikt inte var att äga gemensamt, exempelvis om det ekonomiska tillskottet i själva verket var ett lån eller en gåva.

LÄS MER: Juristen: Här är svaren på 5 vanliga frågor om skilsmässa

Om din mamma har dold samäganderätt har hon redan idag ett anspråk gentemot sin man om att bli insatt som öppen ägare till halva fastigheten. Trots att hon har skrivit ett äktenskapsförord så kan hon alltså hävda dold samäganderätt till hälften av fastigheten även om hon inte står på lagfarten.

Svarar på läsarnas frågor

Sanna Wetterin är familjejurist på begravnings- och juristbyrå Fenix. En gång i månaden svarar hon på läsarnas funderingar kring familjejuridik.

Har du en fråga? Skicka den till [email protected]

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset