I Metros serie Fråga juristen svarar Fenix familjejurist Sanna Wetterin på läsarnas frågor. Den här månaden har hon fått en fråga om samboavtal och djupdykt i ämnet.

Jag flyttade ihop med min sambo till hans radhus och vi har bott där i 16 år. Han har ägt huset sen han köpte ut sin före detta fru från det. Hur skriver man samboavtal, och vart ska man vända sig för det? Vilka rättigheter ger ett samboavtal mig? Jag är inte inskriven på lagfarten så vad händer vid eventuell separation? Kan jag bo kvar i huset?

– Om ett samboförhållande upphör och bodelning ska ske mellan samborna regleras formen för hur egendomen ska fördelas i sambolagen. Enligt sambolagen ska samboegendom, vid en separation eller ett dödsfall, på begäran av någon av samborna fördelas mellan dem genom bodelning. Vad som utgör samboegendom är sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning och inte genom gåva, arv eller testamente med villkor om att den ska vara enskild egendom.

LÄS MER: Fråga juristen: Det här gäller vid bodelning för sambor

Med sambors gemensamma bohag menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet och inte används uteslutande av bara en av samborna. Denna egendom delas alltså lika mellan samborna vid en bodelning.

Om man i stället själv vill bestämma hur egendomen ska fördelas bör man upprätta ett samboavtal. Ett samboavtal innebär att samborna avtalar bort bodelningsreglerna i sambolagen.

Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknas av samborna, eller blivande sambor

I ett samboavtal kan man avtala om att all egendom ska undantas från bodelning. Då behåller helt enkelt samborna sin egen egendom. Sådant som ägs med samäganderätt delas. Man kan också avtala om att bara viss egendom ska undantas från bodelningen.

Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknas av samborna, eller blivande sambor. För att få stöd i hur man bör formulera samboavtalet kan man vända sig till en familjejurist eller liknande.

LÄS MER: Fråga juristen: Hur gör man en släkting arvlös?

Eftersom din sambo ägde huset innan du flyttade in, då tillsammans med sin före detta fru, så utgör huset inte samboegendom. Det var inte köpt för gemensamt bruk er emellan. Så vid en separation ingår inte huset i en eventuell bodelning, och du får inte del i huset. Ett samboavtal ändrar inte på detta. Om ni vill åtgärda detta kan ni istället ordna så att även du står på lagfarten, det kan ni ansöka om hos Lantmäteriet.

Om din sambo vill stå kvar på lagfarten ensam så kan han om han vill skriva ett testamente till förmån för dig. På så sätt får du del i hans egendom i det fall han skulle gå bort.

Metros familjejurist

Sanna Wetterin är familjejurist på begravnings- och juristbyrå Fenix. En gång i månaden svarar hon på läsarnas funderingar kring familjejuridik.

Har du en fråga? Skicka den till [email protected]

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset